-6 °C, 3.1 m/s, 87.9 %

Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeProjektiĪstenotie projektiSkola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai
Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai

Izglītības iniciatīvu centrs, sadarbībā ar partneri „Pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde””, uzsāk īstenot projektu “Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai”.

Projekta mērķis ir sekmēt čigānu (romu) bērnu iekļaušanu un integrāciju vispārējās izglītības sistēmā un viņu ģimeņu, īpaši čigānu senioru, integrāciju sabiedrībā, veicinot sadarbību un starpkultūru dialogu sociālo atšķirību samazināšanai.

Projekta galvenās aktivitātes būs virzītas uz iekļaujošas atbalsta sistēmas izveidi čigānu bērniem, jauniešiem un senioriem: sabiedriskās diskusijas, pieaugušo izglītības semināri, radošās darbnīcas, multikulturālu klašu iekārtošana, piecu skolotāja palīgu – čigānu darbs izglītības iestādēs, čigānu vecāku un senioru atbalsts centru izveide, ceļojošā izstāde „Redzēt bērnu nevis tautību”, sadarbības tīkla – pašvaldība-NVO-mācību – iestāde izveidošana, u.c.

Projektā plānotie galvenie rezultāti: veicināta čigānu bērnu iekļaušana izglītības sistēmā un čigānu vecāku un senioru integrācija sabiedrībā, apmācīti pedagogi un pašvaldību darbinieki, izveidotas vietējās iniciatīvas grupas, informēta sabiedrība, veicināta NVO un pašvaldību sektoru sadarbība, mazināti negatīvie stereotipi pret čigāniem, paaugstināts čigānu pašnovērtējums un rosināta viņu pilsoniskā aktivitāte.

Projekts norisināsies Jelgavas pilsētā, kā arī, Talsu novadā, Jūrmalas, Jēkabpils un Valmieras pilsētās līdz 2012. gada jūnijam.

Projekta vadītāja: Mag.paed. Daiga Zaķe, Izglītības iniciatīvu centrs

Finansiāli projektu atbalsta: Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai, un līdzfinansētāji: Pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde”, Jūrmalas pilsētas dome, Talsu novada dome, biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs”.

Vairāk par projektu: www.iic.lv/projekti