-4.7 °C, 2.7 m/s, 91.8 %

Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeProjektiĪstenotie projektiSporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs
Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs

Viena no Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu darba prioritātēm ir fiziski un garīgi veselu bērnu izglītošana, akcentējot izglītības vides nozīmi uz bērnu un viņa dotību izkopšanu. Sadarbojoties pedagogiem un vecākiem, bērnos tiek attīstīta tieksme darboties, radošais potenciāls, intelekts.

Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot bērnu fiziskās attīstības un pēctecīgu „Sporta” un „Fiziskās izglītības un veselības” mācību priekšmeta satura apguvi visās izglītības pakāpēs, papildinot un pilnveidojot bērnu vecumam un izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā atbilstoša inventāra nodrošinājumu astoņām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm un 2 vispārējās izglītības iestādēm.

Projekta mērķa grupa ir 1667 astoņu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi un 961 Jelgava Tehnoloģiju vidusskolas un Jelgavas 2. pamatskolas skolēns. Īstenojot projektu, tiks papildināta izglītības iestāžu sporta mācību materiālā bāze vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmju apguvei, uzlabosies mācību stundu kvalitāte sportā, kā arī nodarbību intensitāte. Projekta īstenošana sekmēs skolēnu fizisko un garīgo aktivitāti, veicinās bērnu un jauniešu fizisko veselību un sociālo attiecību veidošanu starp vienaudžiem. Mūsdienīga darba vide paaugstinās pedagogu darba kvalitāti.

Projekta konkrētie mērķi:

  1. Radīt papildus iespējas skolēniem pilnveidot vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmes.
  2. Uzlabot vieglatlētikas nodarbību sporta inventāru.
  3. Uzlabot pirmsskolas izglītības iestāžu sporta inventāra nodrošinājumu bērnu sensoro un līdzsvara sajūtu attīstīšanai un nostiprināšanai.

Projekta kopējais finansējums EUR 11 000, tai skaitā 5 500 pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta īstenošana 03.07.2014. – 15.09.2014