-1.8 °C, 4.9 m/s, 88.8 %

PII ”Alnītis” aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeVakancesPII ”Alnītis” aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju
PII ”Alnītis” aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju

Darba izpildes vieta: pirmsskolas izglītības iestāde, Brīvības bulvāris 31A, Jelgava

amata kods 2342 02

Darba pienākumi:

 • Īstenot valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto obligāto izglītības saturu kultūras izpratnes un  pašizpausmes mākslā mācību jomā,  veicinot bērnu  caurviju prasmju, muzikālo iemaņu, radošuma, improvizācijas  un kustību prasmju attīstību.
 • Nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes mūzikas inventāra efektīvu izmantošanu un nodrošināt tā saglabāšanu.
 • Atbilstoši savai kompetencei sadarbībā ar pedagogiem un atbalsta personālu analizēt katra izglītojamā mācīšanās, psiholoģiskās, veselības un adaptācijas problēmas un noteikt izmantojamās metodes to risināšanai.
 • Iesaistīties iestādes tradīciju veidošanā, plānot un organizēt svētku pasākumus.

Prasības kandidātiem:

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569.
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas  un komunikācijas tehnoloģijām.
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
 • Prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu un uzņemties atbildību.

Mēs piedāvājam:

 • Darbu 34 h nedēļā ( 0,8 slodzes).
 • Darba līgums uz nenoteiktu laiku.
 • Darba alga saskaņā ar pedagogu tarifikāciju,  EUR 1070,00 (bruto) par 1 likmi mēnesī,  no 01.09.2023 – 1240 EUR par likmi.
 • Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika.

Pieteikšanās: līdz 4. septembrim.

 

Dzīves, iepriekšējā darba, profesionālās prakses pieredzes aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu: anna.sloka@izglitiba.jelgava.lv  ar norādi “Pirmsskolas izglītības iestādes personāls”.

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus kopš konkursa rezultātu paziņošanas brīža.