-4.9 °C, 5 m/s, 84.2 %

PII ”Alnītis” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeVakancesPII ”Alnītis” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju
PII ”Alnītis” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju

Darba izpildes vieta: pirmsskolas izglītības iestāde, Brīvības bulvāris 31A, Jelgava

amata kods 2342 01

Darba pienākumi:

 • Īstenot pirmsskolas izglītības programmu, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti, sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības apguvei.
 • Plānot un realizēt pedagoģisko darbu saskaņā ar iestādē realizējamo pirmsskolas izglītības programmu, iestādes nolikumu un izvirzītajiem gada galvenajiem uzdevumiem.
 • Pilnveidot iestādes vidi, mācību materiālo un  metodisko bāzi mūsdienīga izglītības procesa īstenošanai.
 • Sadarboties ar bērnu likumiskajiem pārstāvjiem ( vecākiem) bērnu mācīšanās vajadzību nodrošināšanai un snieguma paaugstināšanai.
 • Analizēt bērnu sasniegumus un ar tiem iepazīstināt vecākus, veicināt pozitīvu attīstības dinamiku.
 • Regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Prasības kandidātiem:

 • Izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569.
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informācijas  un komunikācijas tehnoloģijām.
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
 • Prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu un uzņemties atbildību.

Mēs piedāvājam:

 • Darba līgumu uz nenoteiktu laiku.
 • Darba alga saskaņā ar pedagogu tarifikāciju,  EUR 1070,00 (bruto) par 1 likmi mēnesī, no 01.09.2023 – 1240 EUR par likmi.
 • Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika.

Pieteikšanās: līdz 4. septembrim.

 

Dzīves, iepriekšējā darba, profesionālās prakses pieredzes aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu: anna.sloka@izglitiba.jelgava.lv  ar norādi “Pirmsskolas izglītības iestādes personāls”.

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus kopš konkursa rezultātu paziņošanas brīža.