14.7 °C, 2.2 m/s, 95.7 %

Vēsture

Vēsture

kolektivs.jpg

 

1995.gads – Jelgavas domes Administrācijas nodaļas paspārnē tiek izveidots “Sociālās aprūpes dienests”.

1997.gads – Jelgavas pašvaldība sadarbībā ar Dānijas nacionālo pašvaldību asociāciju realizē pilotprojektu, kura uzdevums ir izveidot modernu pašvaldības pārvaldes modeli Latvijā. Līdzšinējais Sociālās aprūpes dienests tiek pārveidots par Veselības un sociālo lietu departamentu. Valstī notiekošās Labklājības reformas rezultātā, būtiski pieaug pašvaldību pienākumi.

2001.gads – no 1.februāra Veselības un sociālo lietu departaments savu darbu turpina jau pašvaldības iestādes statusā. Tiek izveidota centralizēta grāmatvedība. 1.jūlijā iestādei tiek mainīts nosaukums – tā tiek nosaukta par pašvaldības iestādi „Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

2002.gads Jelgavas sociālo lietu pārvaldes paspārnē nonāk Krīzes centrs, kas sniedz sociālos pakalpojumus personām vecumā no 3 līdz 18 gadiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri nonākuši krīzes situācijā. 

2003.gads – Jelgavas sociālo lietu pārvaldē tiek izveidotas vēl divas struktūrvienības – 1.septembrī kā patstāvīga struktūrvienība tiek izveidots Atkarību profilakses kabinets.
Savukārt 1. decembrī darbu sāk pilsētā pirmais Dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem (šobrīd – Dienas centrs „Integra”). Tajā pakalpojumus var saņemt personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu, kurām ir noteikta invaliditāte, kuras neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības un/vai profesionālās rehabilitācijas centrus, kuras nav nodarbinātas un nav ievietotas sociālās aprūpes institūcijā un neatrodas šo iestāžu pilnā apgādībā.

2004.gads – no Valsts psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ģintermuiža” tiek pārņemts Dienas centrs personām ar garīgām saslimšanām (šobrīd – Dienas centrs „Atbalsts). Tajā tiek nodrošināti pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīgām saslimšanām, kurām noteikta invaliditāte, kuras nav nodarbinātas un nav ievietotas sociālās aprūpes institūcijās un neatrodas šo institūciju pilnā apgādībā.

2005.gads – norisinās ERAF projekts, kura ietvaros notiek ēkas renovācija un daļa 5.stāva telpu pielāgotas grupu dzīvokļu vajadzībām. Tiek ieviesti specializētā autotransporta pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

2006.gads – darbu sāk Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs. Tajā tiek risināti jautājumi un problēmas, kas saistīti ar sociālo aprūpi, tās organizēšanu. Centrs sāk nodrošināt pakalpojumu „aprūpe mājās”.  Tiek izveidots Higiēnas centrs ar veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumiem. 

2007.gads – ieviesta kvalitātes vadības sistēma (KVS) – starptautiskais standarts: ISO 9001:2009.

2007.gads – Jelgavas sociālo lietu pārvalde turpina paplašināt piedāvāto pakalpojumu klāstu un 29. jūnijā darbu sāk Jelgavas sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība Grupu dzīvokļi. Tajos tiek sniegti sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

No 2007.gads- sakarā ar darba apjoma palielināšanos uz  Zirgu ielu 47A pārceļas  Bērnu un ģimenes atbalsta centrs1.septembrī Jelgavas sociālo lietu pārvalde realizē UNODC finansēto projektu “Zema sliekšņa pakalpojumu pieejamības paplašināšana intravenozo narkotisko vielu lietotājiem Jelgavā“. Tā rezultātā Atkarību profilakses kabinets paplašina savu darbību un 2009.gadā pārtop par Atkarību profilakses centru. Decembrī Jelgavas sociālo lietu pārvaldē tiek veikts sertifikāta audits. 

2008.gads – 1.februārī iestādei pasniegts kvalitātes vadības sistēmas ISO starptautiskā standarta EN ISO 9001:2000 prasību izpildes apliecinošs sertifikāts. Jelgavas sociālo lietu pārvaldē tiek uzstādīta pabalstu administrēšanas sistēma SOPA un izveidota sava mājas lapa.

2009.gads – lai atvieglotu JSLP klientiem piekļuvi speciālistiem un vienuviet saņemtu visu nepieciešamo informāciju, tiek izveidotsInformācijas kabinets. Tajā iedzīvotājiem tiek sniegta informācija par sociālo palīdzību un sociālo pakalpojumu veidiem, to saņemšanas kārtību, kā arī sniegtas konsultācijas juridiskajos jautājumos.

2011.gads – iestāde sākta lietvedības programmas “Namejs” lietošana.

2012.gads – pirmā dalība konkursā „Eiropas gada pašvaldība”. Jelgavas sociālo lietu pārvaldes vadītājai Ritai Stūrānei piešķirts tituls ”Eiropas gada cilvēks” par ieguldījumu sociālās jomas pilnveidošanā Jelgavas pilsētā un Latvijā. Kā arī pasniegts Eiropas Parlamenta deputātes Prof. Ineses Vaideres atzinības raksts par ES vērtību popularizēšanu un aktīvu sabiedrisko darbu Jelgavas pilsētā. Jelgavas sociālo lietu pārvaldē tiek ieviesta automatizēta rindas regulēšanas sistēma.

2013.gads – aprīlī JSLP kā struktūrvienība pievienojas Jelgavas naktspatversme.  Sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību tiek ieviests ESF finansēts projekts „Drošības poga Zemgalē”.
Pēc Jelgavas sociālo lietu pārvaldes iniciatīvas Jelgavas pilsētas pašvaldība iestājas Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā

2014. gads – Jelgavas sociālo lietu pārvaldes pārraudzībā esošā sociālās aprūpes iestāde „Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs” atzīmē savu 20 gadu pastāvēšanu.

2016.gads – Septembrī Jelgavas sociālo lietu pārvaldē darbu sāk Dienas aprūpes centrs (DAC) pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem “Harmonija”. Centrs iekārtots Zirgu ielā 47a. 

2018.gads – 25.oktobrī ar Jelgavas pilsētas domes lēmumu tiek likvidēts „Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs”.

2019.gads – darbu sāk Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, Zirgu ielā 47a.