23.8 °C, 7.9 m/s, 50.8 %

Veselības veicināšana un atkarību profilakse

Sākumlapa Jelgavas sociālo lietu pārvaldeVeselības veicināšana un atkarību profilakse
Veselības veicināšana un atkarību profilakse
Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļa

Adrese: Stacijas iela 13

Tālr. 25612545

E-pasts: veselibas.veicinasana@soc.jelgava.lv

Veselību veicinošas izvēles var izdarīt ikviens, neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās, ienākumiem vai citiem faktoriem!

Veselības veicināšana ir process, kas rada iespēju katram cilvēkam pastiprināt kontroli pār savu veselību un uzlabot to. Šis process ietver darbību kopumu, kurš vērsts uz slimību cēloņu novēršanu, samazinot vides un sociālekonomisko faktoru ietekmi uz to, tādējādi veicinot veselīgu dzīvesveida paradumu veidošanos un to uzturēšanu ilgtermiņā.

Cilvēka veselības stāvoklis ir atkarīgs no dažādiem to ietekmējošiem faktoriem. Tieši veselīgam dzīvesveidam ir vislielākā nozīme veselības uzlabošanā un slimību profilaksē.

 

Atkarību profilakse ir pierādījumos balstītu darbību kopums ar mērķi novērst legālo un nelegālo atkarības izraisošo vielu lietošanas uzsākšanu un mazināt ar vielu lietošanu un atkarības procesiem saistītos atkarības riskus.

Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļa:

  • plāno un organizē veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumus, t.sk. veselīga uztura, fiziskās aktivitātes, psihoemocionālās veselības, slimību profilakses jomā;
  • vada izglītojošas, veselībpratību veicinošas nodarbības bērniem un jauniešiem par dažādām veselības veicināšanas un atkarību profilakses tēmām;
  • plāno un organizē universālās, selektīvās un indicētās atkarību profilakses pasākumus ar mērķi novērst legālo un nelegālo atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanu un mazināt ar vielu lietošanu un procesiem saistītos atkarības riskus;
  • nodrošina HIV, sifilisa, hepatītu B un C eksprestestu veikšanu iedzīvotājiem anonīmi un konfidenciāli, kā arī nodrošināt konsultācijas par veselības, infekcijas slimību profilakses un ārstēšanas jautājumiem un kaitējuma mazināšanas programmas īstenošanu sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru;
  • konsultē un veic sociālo darbu ar personām ar atkarības problēmām un piedalās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu administrēšanā šai mērķa grupai;
  • piedalās ar vardarbības ģimenē mazināšanu saistīto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu administrēšanā;
  • sadarbojas ar citām Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām sabiedrības veselības mērķu sasniegšanai;
  • sadarbojas ar Jelgavas valstspilsētā strādājošiem ģimenes ārstiem, veselības aprūpes iestādēm un citām ar veselības aprūpi saistītām institūcijām, lai veicinātu informācijas apmaiņu un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanos.