Administrācija

Direktore

Ilze Jaunzeme (Pieņemšana: pirmdienās 1500-1600, Skolas iela 2.)

Tālrunis: 63022239 (Skolas iela 2.)
E-pasts: ilze.jaunzeme@izglitiba.jelgava.lv 

 

Direktores vietnieks izglītības jomā

Māris Kalniņš (Pieņemšana: trešdienās 900-1100, Skolas iela 2.)

Tālrunis: 63023539 (Skolas iela 2.)
E-pasts: maris.kalnins@izglitiba.jelgava.lv

 

Direktores vietniece izglītības jomā

Linda Spalva (Pieņemšana: otrdienās 900-1000, Pasta iela 32.)

Tālrunis: 63023893 (Pasta iela 32.)

E-pasts: linda.spalva@izglitiba.jelgava.lv

 

Direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā

Irina Deičmane (Pieņemšana: pirmdienās 1500-1600, Skolas iela 2.) 

Tālr./Fakss: 63023539 (Skolas iela 2.)
E-pasts: irina.deicmane@izglitiba.jelgava.lv

 

Nometnes vadītāja (nometnes vieta "Lediņi", Lediņu ceļš 1.)

Juta Irbe (Pieņemšana: trešdienās 1000-1200)

Tālrunis: 63058155 (Lediņu ceļš 1.)

E-pasts: juta.irbe@izglitiba.jelgava.lv

 

Izglītības metodiķe

Kristīne Jankeviča

Tālrunis: 63023539 (Skolas iela 2.)
E-pasts: kristine.jankevica@izglitiba.jelgava.lv