Administrācija

Direktore

Ilze Jaunzeme (Pieņemšana: pirmdienās 1500-1600, Skolas iela 2.)

Tālrunis: 63022239 (Skolas iela 2.)
E-pasts: ilze.jaunzeme@izglitiba.jelgava.lv 

 

Direktores vietnieks izglītības jomā

Māris Kalniņš (Pieņemšana: trešdienās 900-1100, Skolas iela 2.)

Tālrunis: 63023539 (Skolas iela 2.)
E-pasts: maris.kalnins@izglitiba.jelgava.lv  

 

Direktores vietniece izglītības jomā

Zane Leikuma (Pieņemšana: otrdienās 1000-1100, Pasta iela 32.)

Tālrunis: 63023893 (Pasta iela 32.)
E-pasts: zane.leikuma@izglitiba.jelgava.lv

 

Direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā

Irina Deičmane (Pieņemšana: pirmdienās 1500-1600, Skolas iela 2.) 

Tālr./Fakss: 63023539 (Skolas iela 2.)
E-pasts: irina.deicmane@junda.lv

 

Nometnes vadītāja (nometnes vieta "Lediņi")

Lelde Liepa-Liepiņa (Pieņemšana: otrdienās 1000-1100, Lediņu ceļš 1.) 
Tālrunis:
 63058155, Tālrunis nometnes, brīvlaika akciju laikā: 26448086,
E-pasts: ledini@junda.lv

 

Izglītības metodiķe

Kristīne Jankeviča

Tālrunis: 63023539 (Skolas iela 2.)
E-pasts: kristine.jankevica@junda.lv