Jelgavas specializētā peldēšanas skola

Adrese: Raiņa ielā 1, Jelgavā, LV – 3001
Direktore Zelma Ozoliņa
Konttaktālruņi
Direktors, direktora vietnieks 63025243 Fakss:63025243
e-pasta adrese: peldsk@izglitiba.jelgava.lv; peldsk@izglitiba.jelgava.lv

Izglītojamo skaits

Profesionālās ievirzes grupās 204

Interešu izglītības grupās 120

Izglītības programmas
Peldēšana (programmas kodi 20V81300, 30V81300)