Jelgavas Specializētā peldēšanas skola

Direktore Zelma Ozoliņa

 

Adrese: Raiņa ielā 1, Jelgavā, LV – 3001

 

Konttaktālruņi:
Direktors, direktora vietnieks: 63025243

Fakss:63025243
e-pasta adrese: peldsk@sports.jelgava.lv

 

Izglītojamo skaits:

Profesionālās ievirzes grupās – 204

Interešu izglītības grupās  120

 

Izglītības programmas:
Peldēšana (programmas kodi 20V81300, 30V81300)