Jelgavas Specializētā peldēšanas skola

Adrese: Raiņa ielā 1, Jelgavā, LV – 3001
Kontakttālrunis: 63025243
E-pasta adrese: peldsk@sports.jelgava.lv
Direktors: Māris Lindenbaums

 

Izglītojamo skaits:

Profesionālās ievirzes grupās – 227
Interešu izglītības grupās – 292

 

Izglītības programmas:
Peldēšana (20V813001, 30V813001)