Jelgavas 4. sākumskola

4ssk.jpg

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34, Jelgavā, LV-3001
Direktore: Agita Lundberga

e-pasta adrese 4ssk@izglitiba.jelgava.lv
Mājas lapa www.j4ssk.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63022236
Direktors: 63024449
Direktora vietnieki:63021516
fakss 63024449; 63021516

Izglītojamo skaits

1.-6. klase - 1002
5 un 6 gadīgie - 21

Aktīvās izglītības programmu licences

01011111 Pirmsskolas izglītības programma
11011111 Pamatizglītības pirmā posma programma

11015611 Speciālās pamatizglītības pirmā posma programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem