Jelgavas 4. sākumskola

4ssk.jpg

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34, Jelgavā, LV-3001
Direktore: Agita Lundberga

e-pasta adrese 4ssk@izglitiba.jelgava.lv
Mājas lapa www.j4ssk.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63022236

Direktors: 63024449

Direktora vietnieki:63021516

fakss 63024449; 63021516

Izglītojamo skaits

1.-6. klase - 1005

5 un 6 gadīgie - 25

Aktīvās izglītības programmu licences

01011111 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma
11011111 Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma
11015611 Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Interešu izglītības programma

Tautisko deju kolektīvs „Gliemezītis”

Sporta deju pamati

Zēnu koris "Sprīdītis"

 

2.-3. klašu koris

Meiteņu koris "Gundega" 

Blokflautas spēle

Aktiermeistarība

Teātra pulciņš "Mušmirēns"

Teātra sports

Minibasketbols 

Florbols

Datorapmācība

Kustību plastika