Pirmsskolas izglītības iestāde "Ķipari"

Kipari.jpg

Adrese: Pulkveža Brieža ielā 23a, Jelgava
Vadītāja: Antra Zorenberga

e-pasta adrese: kipari@izglitiba.jelgava.lv

Konttaktālruņi:

Vadītāja: 63022597, 26702221

Medmāsa: 63022595

Izglītojamo skaits

pirmsskolas izglītība: 243 (11 grupas)

Aktīvās izglītības programmu licences

01015611 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem

01015621 Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem
01015411 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām
01015511 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
01015811 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
01011111 Pirmsskolas izglītības programma

 

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no 1.5 gadiem

 

2022. gada pašnovērtējums

Nolikums

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai iestādē