5 °C, 5 m/s, 88.6 %

Pirmsskolas izglītības iestāde “Ķipari”

Pirmsskolas izglītības iestāde “Ķipari”

Kipari.jpg

Adrese: Pulkveža Brieža iela 23a, Jelgava, LV-3001

Vadītāja: Antra Zorenberga

E-pasts: kipari@izglitiba.jelgava.lv

Konttaktālruņi

Vadītāja: 63022597

Izglītojamo skaits

241 izglītojamie (11 grupas)

Izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015611)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (programmas kods 01015511)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 01015811)

 

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no pusotra (1,5) gada vecuma.

 

2022. gada pašnovērtējums

Nolikums

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai iestādē