Pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis"

118151816_319266402625099_586471331296045021_n.jpg

Adrese: Māras iela 2, Jelgavā, LV - 3007

Vadītāja: Sandra Nāckalne

e-pasta adrese: lacitis@izglitiba.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Vadītāja - 63028767  

Vadītājas vietniece izglītības jomā - 63021113 

Vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā - 66077906  

Medmāsa -  66077905   

Lietvede - 66077905   

Fakss: 63028767

Izglītojamo skaits

pirmsskolas izglītība: 145 (6 grupas)

Aktīvās izglītības programmu licences

01011111 Pirmsskolas izglītības programma

01015511 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem

01015611 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 

 

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no 1.5 gadiem

 

2020. gada pašnovērtējums

Nolikums