Pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis"

118151816_319266402625099_586471331296045021_n.jpg

Adrese: Māras iela 2, Jelgavā, LV - 3007

Vadītāja: Sandra Nāckalne

e-pasta adrese: lacitis@izglitiba.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Vadītāja: 63028767

Vadītājas vietnieki izglītības jomā, saimnieciskajā darbā: 63021113

Fakss: 63028767

Izglītojamo skaits

pirmsskolas izglītība: 145 (6 grupas)

Aktīvās izglītības programmu licences

01011111 Pirmsskolas izglītības programma

01015511 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem

 

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no 1.5 gadiem

 

2020. gada pašnovērtējums

Nolikums