Pirmsskolas izglītības iestāde "Lācītis"

118151816_319266402625099_586471331296045021_n.jpg

Adrese: Māras iela 2, Jelgavā, LV - 3007

Vadītāja: Sandra Nāckalne

e-pasta adrese: lacitis@izglitiba.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Vadītāja: 63028767
Vadītājas vietniece izglītības jomā: 63021113;

Vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā: 66077906
Medmāsa un lietvede : 66077905

Izglītojamo skaits

pirmsskolas izglītība: 134 (6 grupas)

Aktīvās izglītības programmu licences

01011111 Pirmsskolas izglītības programma

01015511 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem

01015611 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem

 

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no 1.5 gadiem

 

2022. gada pašnovērtējums

Nolikums

 

Covid 19 drošības noteikumi