Jelgavas Amatu vidusskola

amatu_2019.JPG

Adrese: Akadēmijas iela 25, Jelgavā, LV 3001
Direktors: Edīte Bišere

e-pasta adrese avsk@izglitiba.jelgava.lv
Mājas lapa www.javs.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63026175
Direktors: 63020305
Direktora vietnieki: 63022610
fakss 63026175

Izglītojamo skaits

1. - 4. kurss 392

vispārējā izglītība 164

 

Izglītības programmas:

 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (programmas kods 31011013)
 • Pamatizglītības programma (programmas kods 21011112)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)
 • Metālapstrāde – Montāžas darbu atslēdznieks** (programmas kods 22521011)
 • Ēdināšanas pakalpojumi – Virtuves darbinieks*** (programmas kods 22811021)
 • Frizieru pakalpojumi – Frizieris (programmas kods 32815021)
 • Metālapstrāde - Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs (programmas kods 33521011)
 • Komerczinības - Mazumtirdzniecības komercdarbinieks (programmas kods 33341021)
 • Ēdināšanas pakalpojumi - Konditors (programmas kods 33811021)
 • Ēdināšanas pakalpojumi – Pavārs (programmas kods 33811021)
 • Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija - Tērpu izgatavošanas un stila speciālists (programmas kods 33542021)
 • Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija - Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists* (programmas kods 35b542021)
 • Dekoratīvā kosmētika – Vizāžists* (programmas kods 35a815011)
 • Metālapstrāde - Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs* (programmas kods 30T521011)

*pēc 12.klases
**pēc 7.klases
***pēc 8.klases