Jelgavas Amatu vidusskola

amatu_2019.JPG

Adrese: Akadēmijas iela 25, Jelgavā, LV 3001
Direktors: Edīte Bišere

e-pasta adrese avsk@izglitiba.jelgava.lv
Mājas lapa www.javs.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63026175

Direktors: 63020305

Direktora vietnieki: 63022610

fakss 63026175

Izglītojamo skaits

1. - 4. kurss 462

vispārējā izglītība 151

 

Izglītības programmas

 

Arodizglītības programma pēc pamatizglītības programmas apguves:

Frizieris (programmas kods 32815021)


Profesionālās vidējās izglītības programmas pēc pamatizglītības programmas apguves:

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks (programmas kods 33341021)
Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists (programmas kods 33541041)
Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs (programmas kods 33521011)
Tērpu izgatavošanas un stila speciālists (programmas kods 33542021)

Pavārs (programmas kods 33811021)
Konditors (programmas kods 33811021)


Profesionālās pamatizglītības programmas pēc 8 klašu izglītības apguves un 9. klases beigšanas ar liecību:

Virtuves darbinieks (programmas kods 22811021)

Šuvēja palīgs (programmas kods 22542021)


Profesionālās pamatizglītības programmas pēc 7 klašu izglītības apguves:

Montāžas darbu atslēdznieks (programmas kods 22521011)

Šuvēja palīgs (programmas kods 22542021)


Aktīvās izglītības programmu licences

Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā programma (programmas kods 36011011)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (programmas kods 31011013)

Pamatizglītības programma (programmas kods 21011112)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)


Profesionālās vidējās izglītības programmas pēc vidējās izglītības programmas apguves:

Frizieris - stilits (programmas kods 35b815021)
Grāmatvedis (programmas kods 35b344021)
Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs (programmas kods 35b521011)

Konditors (programmas kods 35b811021)

Pavārs (programmas kods 35b811021)

Viesmīlis (programmas kods 35b811021)

Vizuālā tēla stilists (programmas kods 35b815001)

 

Interešu izglītības programmas

Franču valodas pulciņš 1. - 4. kurss

Itāļu valodas pulciņš 1. – 4. kurss

Vokālais ansamblis 1. – 4. kurss

Sporta spēļu aktivitātes 1. – 4. kurss

Kartinga pulciņš 1. – 4. kurss

Koris 1. – 4. kurss

Elektronikas pulciņš 1. – 4. kurss