Jelgavas Amatu vidusskola

amatu_vsk.jpg

Adrese: Akadēmijas iela 25, Jelgavā, LV 3001
Direktors: Edīte Bišere

e-pasta adrese avsk@izglitiba.jelgava.lv
Mājas lapa www.javs.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63026175

Direktors: 63020305

Direktora vietnieki: 63022610

fakss 63026175

Izglītojamo skaits

1. - 4. kurss 462

vispārējā izglītība 151

Izglītības programmas

Arodizglītības programmas pēc pamatizglītības programmas apguves:

Pavārs (programmas kods 3281102)
Konditors (programmas kods 3281102)

Frizieris (programmas kods 3281502)
Profesionālās vidējās izglītības programmas pēc pamatizglītības programmas apguves:

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks (programmas kods 3334102)
Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists (programmas kods 3354104)
Ciparu programmas vadības (CNC) darbgaldu iestatītājs (programmas kods 3352101)
Tērpu stila speciālists (programmas kods 3354202)
Profesionālās pamatizglītības programmas ar pedagoģisko korekciju pēc 8 klašu izglītības apguves un 9. klases beigšanas ar liecību:

Pavāra palīgs (programmas kods 2281102)
Profesionālās pamatizglītības programmas ar pedagoģisko korekciju pēc 7 klašu izglītības apguves:

Montāžas darbu atslēdznieks (programmas kods 2252101)
Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā programma

Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā programma (programmas kods 36011011)
Arodizglītības programmas pēc vidējās izglītības programmas apguves:

Frizieris (programmas kods 32A81502)
Viesmīlis (programmas kods 35A81104)
Ciparu programmas vadības (CNC)darbgaldu iestatītājs (programmas kods 35B52101)

Interešu izglītības programmas

Franču valodas pulciņš 1. - 3. kurss

Itāļu valodas pulciņš 1. – 4. kurss

Vokālais ansamblis 1. – 4. kurss

Stila veidošanas pulciņš 1. – 4. kurss

Datorgrafikas pulciņš 1. – 4. kurss

Sporta spēļu aktivitātes 1. – 4. kurss

Kopējās fiziskās sagatavotības pulciņš 1. – 4. kurss