Jelgavas 4. vidusskola

4_vsk.jpg

Adrese: Akmeņu iela 1, Jelgavā , LV-3004
Direktors Agris Celms
e-pasta adrese 4vsk@izglitiba.jelgava.lv 

Mājas lapa www.4vsk.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63029555
Direktors: 63010352
Direktora vietnieki mācību darbā: 63012590

Direktora vietnieks metodisk.d. 5.-7.kl. posms 63028818

Direktora vietnieks metodisk.d. 1.-4.kl. posms 63012595
Direktora vietnieks audzināšanas darbā: 63023378
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā: 63029074

Izglītojamo skaits

1.-12.kl. 1256

Aktīvās izglītības programmu licences

21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma

21011111 Pamatizglītības programma

21017111 Pamatizglītības programma