Jelgavas 4. vidusskola

4_vsk.jpg

Adrese: Akmeņu iela 1, Jelgavā , LV-3004
Direktors Agris Celms
e-pasta adrese 4vsk@izglitiba.jelgava.lv 

Mājas lapa www.4vsk.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63029555

Direktors: 63010352

Direktora vietnieki mācību darbā: 63012590

Direktora vietnieks audzināšanas darbā: 63023378

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā: 63029074

fakss 63012595

Izglītojamo skaits

1.-12.kl. 1295

Aktīvās izglītības programmu licences

31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

21011111 Pamatizglītības programma

21014111-sports Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma

21014111 -mūzika Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena programma (B klasēm)

21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

01011111 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

Interešu izglītības programmas

Sarīkojumu dejas 1.kl.

Meiteņu koris „Spīgo” 7.-12.kl.

Meiteņu koris „Spīgo studija” 5.-9.kl.

Vīru ansamblis 9.-12.kl.

Zēnu koris „Spīguņi” 2.-7.kl.

Meiteņu koris „Spīgmeitiņas” 3.-4.kl.

Pūtēju orķestris „Rota” 6.-12.kl.

Defilē 6.-12.kl.

Vokālā studija 3.-12.kl.

Mazais pūtēju orķestris 4.-8.kl.

Radošā darbnīca 5.-12.kl.

Papīra plastika 1.-8.kl.

Žurnālistika – skolas avīze 5.-12.kl.

Debašu klubs 9.-12.kl.

Mini basketbols 1.-4.kl.

Florbols 3.-4.kl. 

Šautriņas 9.-12.kl.