Jelgavas 4. vidusskola

4_vsk.jpg

Adrese: Akmeņu iela 1, Jelgavā , LV-3004
Direktors Agris Celms
e-pasta adrese 4vsk@izglitiba.jelgava.lv 

Mājas lapa www.4vsk.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63029555
Direktors: 63010352
Direktora vietnieki mācību darbā: 63012590

Direktora vietnieks metodisk.d. 5.-7.kl. posms 63028818

Direktora vietnieks metodisk.d. 1.-4.kl. posms 63012595
Direktora vietnieks audzināšanas darbā: 63023378
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā: 63029074

Izglītojamo skaits

1.-12.kl. 1273

Aktīvās izglītības programmu licences

Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena programma (B klasēm) (mūzika) Programmas kods 21014111                                Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma (sports) Programmas kods 21014111                                                      Pamatizglītības programma Programmas kods 21011111

Pamatizglītības programma (ar augstākiem mācību sasniegumiem mūzikā) Programmas kods 21017111                                                  Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem Programmas kods 21015611                                    Vispārējās vidējās izglītības programma Programmas kods 31016011

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma Programmas kods 31011011