Jelgavas 4. vidusskola

4_vsk.jpg

Adrese: Akmeņu iela 1, Jelgavā , LV-3004
Direktors Agris Celms
e-pasta adrese 4vsk@izglitiba.jelgava.lv 

Mājas lapa www.4vsk.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63029555

Direktors: 63010352

Direktora vietnieki mācību darbā: 63012590

Direktora vietnieks audzināšanas darbā: 63023378

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā: 63029074

fakss 63012595

Izglītojamo skaits

1.-12.kl. 1268

Aktīvās izglītības programmu licences

31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

21011111 Pamatizglītības programma

21014111-sports Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma

21014111 -mūzika Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena programma (B klasēm)

21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Interešu izglītības programmas

Sarīkojumu dejas 1.kl.

Meiteņu koris „Spīgo” 7.-12.kl.

Meiteņu koris „Spīgo studija” 5.-9.kl.

Vīru ansamblis 9.-12.kl.

Zēnu koris „Spīguņi” 2.-7.kl.

Meiteņu koris „Spīgmeitiņas” 3.-4.kl.

Pūtēju orķestris „Rota” 6.-12.kl.

Defilē 6.-12.kl.

Vokālā studija 3.-12.kl.

Mazais pūtēju orķestris 4.-8.kl.

Radošā darbnīca 5.-12.kl.

Papīra plastika 1.-8.kl.

Žurnālistika – skolas avīze 5.-12.kl.

Debašu klubs 9.-12.kl.

Mini basketbols 1.-4.kl.

Florbols 3.-4.kl. 

Šautriņas 9.-12.kl.