Jelgavas 5.vidusskola

5_vsk.jpg

Adrese: Aspazijas ielā 20, Jelgavā, LV-3001
Direktors Natela Seļiščeva
e-pasta adrese 5vsk@izglitiba.jelgava.lv

Mājas lapa http://www.5vsk.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63026073

Direktors: 63026073

Direktora vietnieki: 63025363

fakss 63026073

Izglītojamo skaits

1.-12.kl. 802

Aktīvās izglītības programmu licences

21011121-2.modelis Pamatizglītības mazākumtautību programma

31011021 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma

31013021 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

21015621 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Interešu izglītības programmas

Deju kolektīvs „Īja” 1.-5., 9., 12.kl.

Ritmika 1.kl.

Ansamblis „Do-mi-sol” 2.-3.kl.

Ansamblis „Soul” 9.-12.kl.

Klubs „Dizaina pamati” 4.-12.kl.

Teātra studija „Čaika” 10.-12.kl.

Sporta spēļu pulciņš 3.-12.kl.

Vieglatlētikas pulciņš 4.-9.kl.

Šahu pulciņš 3.-6.kl.

Tehniskā grafika 10.-12.kl.

Koka izstrādājumu modelēšana 7.-9.kl.

Klubs „Biznesa pamati” 7.-9., 10.kl.

Klubs „Mana karjera” 8.-11.kl.

Klubs „Domā zaļi!” 7.-9. kl.

Klubs „Pirmie soļi vācu valodā” 10.-12.kl.

Klubs „Pirmie soļi franču valodā” 10.-11.kl.