Jelgavas 5.vidusskola

5_vsk.jpg

Adrese: Aspazijas ielā 20, Jelgavā, LV-3001
Direktors Natela Seļiščeva
e-pasta adrese 5vsk@izglitiba.jelgava.lv

Mājas lapa http://www.5vsk.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63026073
Direktors: 63026073
Direktora vietnieki: 63025363
Fakss: 63026073

Izglītojamo skaits

1.-12.kl. 785

Aktīvās izglītības programmu licences

21011121 - Pamatizglītības mazākumtautību programma
21015621 - Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

31016011 - Vispārējās vidējās izglītības programma

31013011 - Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma