Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

spidola_sarmas.jpg

Adrese: Sarmas ielā 2, Jelgavā, LV-3001
Direktors: Ilze Vilkārse

e-pasta adrese: svg@izglitiba.jelgava.lv
Mājas lapa: www.jsg.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63029212
Direktors: 63029212
Direktora vietnieki: 63029211
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā: 63029241

Izglītojamo skaits

7.-12.kl. 554

Aktīvās izglītības programmu licences

23011111 Pamatizglītības 2.posma (7.- 9.klase) programma

23017111 Pamatizglītības 2.posma (7.- 9.klase) programma (starptautiskais bakalaurāts)

31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma