Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

jtvsk.jpg

Adrese: Meiju ceļā 9, Jelgavā, LV-3007

Adreses 2020./2021. mācību gadā:

Jelgava Lielā iela 2 (Pils), 5.-12.klašu izglītojamajiem

Jelgava Mātera iela 30, 1.-4.klašu izglītojamajiem

 

Direktors: Valentīna Maido

e-pasta adrese: jtvsk@izglitiba.jelgava.lv
Mājas lapa: http://www.jtv.lv/

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63045548
Direktors: 63020005
Direktora vietnieks izglītības jomā: 63020277
Direktora vietnieks audzināšanas darbā: 63045704
fakss 63020907

Izglītojamo skaits

1. -12.kl. 1017

Aktīvās izglītības programmu licences

31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
21013111 Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
21014111 Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma
21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Interešu izglītības programmas

Jauktais koris 10.-12.kl.

5.-9.klašu koris 5.-9. kl.

Koris 1.kl.

Vizuālās mākslas studija 5.-11.kl.

Teātra studija 10.-12.kl.

Teātra studija 5.-9.kl.

Runas māksla 5.-9.kl.

Kustību plastika 1.kl.

Futbols 5.-12.kl.

Volejbols 5.-12.kl.

Florbols 5.-12.kl.

Sporta spēļu pamati 1.kl.
CNC manuālā programmēšana 10.-12.kl.

Robotika 5.-9.kl.

Kokapstrāde 5.-9.kl.

Metālapstrāde 5.-9.kl.

Psiholoģija pamatskolai 5.-9.kl.

Vienaudžu izglītotāji 9.-12.kl.

Jauno žurnālistu pulciņš 9.-12 kl.

Jauno uzņēmēju klubs "Sauja" 11.,12.kl.