Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

jtvsk.jpg

Juridiskā adrese Meiju ceļš 9, Jelgava, LV-3007.

FAKTISKĀS adreses renovācijas laikā:

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 

Mātera iela 30, Jelgava, LV-3001

 

Direktors: Baiba Balode-Lukjanska

e-pasta adrese: jtvsk@izglitiba.jelgava.lv
Mājas lapa: http://www.jtv.lv/

Kontakttālruņi

Sekretāres:

Lielā iela 2 - 63045548; 

Mātera iela 30 - 63046651

Izglītojamo skaits

1. -12.  klase 1047

Aktīvās izglītības programmu licences

21011111 Pamatizglītības programma                                     

21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  

21013111  Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma   

21014111 Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programma 

31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma  

31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma     

31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma