Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

jtvsk.jpg

Juridiskā adrese Meiju ceļš 9, Jelgava, LV-3007.

FAKTISKĀS adreses renovācijas laikā:

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 

Mātera iela 30, Jelgava, LV-3001

 

Direktors: Baiba Balode-Lukjanska

e-pasta adrese: jtvsk@izglitiba.jelgava.lv
Mājas lapa: http://www.jtv.lv/

Kontakttālruņi

Sekretāres:

Lielā iela 2 - 63045548; 

Mātera iela 30 - 63046651

Izglītojamo skaits

1. -12.  klase 1148

Aktīvās izglītības programmu licences

21011111 Pamatizglītības programma                                     

21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  

31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma