3.9 °C, 5.4 m/s, 92 %

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

Adrese: Meiju ceļš 9, Jelgava, LV-3007

Direktore: Baiba Balode-Lukjanska

E-pasts: jtvsk@izglitiba.jelgava.lv

Mājaslapa: http://www.jtv.lv/

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63046651

JTV

Izglītojamo skaits

1. -12.  klase

1256 izglītojamie

 

Izglītības programmas

Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611)

Vispārējās vidējās izglītības programma (programmas kods 31016011)

JTV

Interešu izglītība

1. Kultūrizglītības programma (35,059 stundas):
1.1. Dejošana:
1.1.1. „Mūsdienu dejas” – 5,355 stundas
1.1.2. „Sporta dejas” – 5,355 stundas

1.2. Dziedāšana:
1.2.1. „Vokālais ansamblis” – 4,284 stundas
1.2.2. „Sākumskolas koris” – 4 stundas
1.2.3. „Folkloras ansamblis” – 5,355 stundas

1.3. Teātra māksla:
1.3.1. „1.-3.klašu teātra studija” – 5,355 stundas
1.3.2. „7.-9. klašu skolēnu teātra studija” – 5,355 stundas

2. Sporta interešu izglītības programma (14,994 stundas):
2.1. ,,Klinšu kāpšana” – 2,142 stundas
2.2. ,,Dambretes” –5,355 stundas
2.3. ,,Spēļu pamati” – 3,213 stundas
2.4. ,,Volejbols” – 4,284 stundas

3. Tehniskās jaunrades programma (24,308 stundas):
3.1. „Digitālās tehnoloģijas” – 6,7 stundas
3.2. „Sociālo tīklu lietpratība. Blogeris” – 5,355 stundas
3.3. „Praktiskās tehnoloģijas radošumam” – 6,426 stundas
3.4. ,,Rokdarbi” – 5,827 stundas

4. Citas jomas programma (10,639 stundas):
4.1. „Lasīšanas pulciņš” – 10.639 stundas

20230119_Pulcini_fakultativi_2sem.pdf (jtv.lv)