Jelgavas Valsts ģimnāzija

jvg2019.JPG

Adrese: Mātera iela 44, Jelgavā, LV-3001
Direktors: Inese Bandeniece

e-pasta adrese: vgim@izglitiba.jelgava.lv
Mājas lapa: www.vgim.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63007754
Direktors: 63023373
Direktora vietnieki izglītības jomā: 63007755
Direktora vietnieks audzināšanas darbā: 63023335
Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā: 63023316
Direktora vietnieks IT jomā : 63023330
Metodiskais kabinets: 63023324
Bibliotēka: 63023325

Izglītojamo skaits

7.-12.kl. 807

Aktīvās izglītības programmu licences

31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
31012011 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
31013011-ķīmija un bioloģija Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
31013011-matemātika un datorzinības Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
31013011-dabaszinības Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
23011111 Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma
23013111 Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma