Jelgavas Valsts ģimnāzija

jvg2019.JPG

Adrese: Mātera iela 44, Jelgavā, LV-3001
Direktors: Inese Bandeniece

e-pasta adrese: vgim@izglitiba.jelgava.lv
Mājas lapa: www.vgim.jelgava.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre:63007754
Direktors:63007754

Direktora vietnieki:63023373

fakss 63023373

Izglītojamo skaits

7.-12.kl. 803

Aktīvās izglītības programmu licences

31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

31012011 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma

31013011-ķīmija un bioloģija Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

31013011-matemātika un datorzinības Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

31013011-dabaszinības Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

23011111 Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma

23013111 Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 

Interešu izglītības programmas

Koris "Skaliņi" 7.-9.klase
Koris "Skali" 10.-12.klase
Teātra studija 7.-12.klase
Teātra sports 7.-12.klase
Radošo darbu studija 7.-12.klase
Franču valoda vidusskolai 10.-12.klase
Franču valoda pamatskolai 7.-12.klase
Florbola pulciņš 7.-12.klase
Vieglatlētikas pulciņš 7.-12.klase
Šaha pulciņš 7.-12.klase
Politikas klubs "29. kabinets" 10.-12.klase
Debašu pulciņš 7.-12.klase
Biznesa un ekonomikas pulciņš 7.-12.klase
Filozofijas pulciņš "Jaunais filozofs" 10.-11.klase