Skolotāju kursi

Jelgavas pilsētas pedagogi 2020.gada 31.01 un 11.02. apguva ES projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" ietvaros piedāvāto 12 stundu  profesionālās pilnveides programmu. Programmas nosaukums "Individuāla un grupu komplektēšana- profesionālās darbības veids izglītībā". Mācības tika organizētas Jelgavas pamatskolā "Valdeka" - attīstības centrā.

1.JPG