Vēsture

1574. gadā Kurzemes – Zemgales hercogs Gothards Ketlers pavēlēja celt jaunu mūra dievnamu, par kura autoru tiek uzskatīts holandiešu būvmeistars Joriss Jorisons Frēze.

toreiz_tagad_1.jpg


Sv. Trīsvienības baznīca bija viena no pirmajām jaunuzceltajām luterāņu mūra baznīcām Eiropā, un pirmā mūra celtne Jelgavā. Dievnamu iesvētīja 1615. gada 25.maijā.


1944. gada 27. jūlijā padomju aviācijas uzlidojuma laikā tika nopostīta lielākā daļa pilsētas, arī Jelgavas Sv. Trīsvienības dievnams tika sašauts un nodedzināts.


1954. gadā Padomju armijas sapieri saspridzināja baznīcas ēku, militāristu vajadzībām atstājot tikai torni.

toreiz_tagad_3.jpg


Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, kā valsts nozīmes kultūras piemineklis, kopš 1998. gada ir iekļauts Valsts Kultūras pieminekļu sarakstā.

2009. gadā sākās torņa rekonstrukcijas darbi projekta „Reģiona nozīmes tūrisma un kultūrizglītības centra izveide Jelgavā” ietvaros.


2010. gada 16. novembrī tiek atklāts atjaunotais Sv. Trīsvienības baznīcas zvanu tornis ar interaktīvām vēstures ekspozīcijām un iespēju vērot Jelgavas panorāmu no 9. stāva skatu laukuma 37 metru augstumā. Torņa pirmajā stāvā atrodas Jelgavas reģionālais tūrisma centrs.

2018. gadā Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis bija viens no apmeklētākajiem tūrisma objektiem Jelgavā un tajā viesojās 34 998 interesentu, apkalpoti 17 800 tūrisma pieprasījumi.

 

toreiz_tagad_2.jpg