Pieņemšanas laiki

Jelgavas pašvaldības policijas

priekšnieka,

priekšnieka vietnieku

un nodaļu vadītāju

apmeklētāju pieņemšanas laiks

pirmdienās no plkst. 16.00 -19.00

 

 

Administratīvo lietu izskatīšana:

pirmdienās no plkst. 16:00 - 19:00


Rakstveida iesniegumus un sūdzības var iesniegt personīgi

sekretariātā (21.kab.):

pirmdienās - no pl. 8:00 līdz 12:00 un no pl. 13:00 līdz 19:00;

otrdienās, trešdienās, ceturtdienās - no pl. 8:00 līdz 12:00 un

no pl. 13:00 līdz 17:00;

piektdienās no pl. 8:00 līdz 12:00 un no pl. 12:30 līdz 14:30.