Telpas

 

Par telpu un inventāra izmantošanu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldē (SIP)

 

Klienti var pieteikt telpas un/vai inventāru izmantošanai SIP telpās savām aktivitātēm vai darbam, aizpildot un iesniedzot parakstītu veidlapu 10-2 “Iesniegums par telpu un inventāra izmantošanu” klātienē Skolotāju ielā 8, Jelgavā, vai nosūtot to uz e-pastu: sip@dome.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniegumu var parakstīt pieteicēja organizācijas paraksttiesīgā persona.

Veidlapa 10-2 "Iesniegums par telpu un inventāra izmantošanu" (2021)  

SIP pieejamas sekojošas telpas:

  • Zāle,
  • Konferenču zāle,
  • NVO telpa,
  • Mazākumtautību telpa,
  • Jauniešu telpas,
  • Nodarbību telpas.

 

Informācija par nosacījumiem telpu izmantošanai pieejama SIP Iekšējās kārtības noteikumos klientiem. Telpas atļauts izmantot ievērojot augstākminētos noteikumus un citus normatīvos aktus.

Sabiedrības integrācijas pārvaldes Iekšējās kārtības noteikumi klientiem (2021)

 

 

Saņemto iesniegumu, ja telpas ir pieejamas pieprasītajā laikā, saskaņos pārvaldes vadītāja un atbildīgais speciālists ar Jums sazināsies pa iesniegumā noradīto tālruņa numuru.

 

Sabiedrības integrācijas pārvaldes darba laiki:

  • Pieņemšanas laiks Pārvaldē:

Pirmdien 08:00 - 19:00 (pārtraukums no plkst.12:00 - 13:00)

Otrdien 08:00 - 17:00 (pārtraukums no plkst.12:00 - 13:00)

Trešdien 08:00 - 17:00 (pārtraukums no plkst.12:00 - 13:00)

Ceturtdien 08:00 - 17:00 (pārtraukums no plkst.12:00 - 13:00)

Piektdien 08:00 - 14:30 (pārtraukums no plkst.12:00 - 12:30)

  • Jauniešu centra darba laiks :

Pirmdien            13:00 - 19:00

Otrdien              13:00 - 20:00

Trešdien            13:00 - 20:00

Ceturtdien         13:00 - 20:00

Piektdien           13:00 - 19:00

 

  • Pārvaldes telpu pieejamība klientiem:

Pirmdien            08:00 - 19:00

Otrdien              08:00 - 20:00

Trešdien            08:00 - 20:00

Ceturtdien         08:00 - 20:00

Piektdien           08:00 - 19:00

Sestdien            09:00 - 17:00

Svētdien            09:00 - 17:00

 

Papildinformācija par telpām – 63005467