Telpas

  Lai pieteiktu JPPA Sabiedrības integrācijas pārvaldes rīcībā esošās ārējiem klientiem pieejamās telpas  (Zāle, Konferenču zāle, NVO telpa, Mazākumtautību telpa, Jauniešu telpas Nr.1, Nr.2., Nr.3., gaiteņi) un papildu inventāru izmantošanai SIP telpās, nepieciešams aizpildīt veidlapu 10-2 “Iesniegums par telpu un inventāra izmantošanu”, parakstīt to un nogādāt JPPA Sabiedrības integrācijas pārvaldē (Skolotāju iela 8, Jelgava).

   Jūsu iesniegums tiks saskaņots ar pārvaldes vadītāju un atbildīgais speciālists sazināsies ar Jums pa iesniegumā noradīto tālruņa numuru.

Veidlapa 10-2 "Iesniegums par telpu un inventāra izmantošanu" (2019)  

Svarīgi!!!

  • Pieteikt telpas var tikai LR Uzņēmuma reģistrā reģistrētas nevalstiskās organizācijas (priekšroka Jelgavas pilsētā reģistrētām NVO).
  • Telpas atļauts izmantot ievērojot JPPA Sabiedrības integrācijas pārvaldes Iekšējās kartības noteikumus un citus normatīvos aktus.

Sabiedrības integrācijas pārvaldes _Iekšējās_kārtības_noteikumi_ārējiem_klientiem_(2018)

 

 

Sabiedrības integrācijas pārvaldes darba laiki:

  • Pieņemšanas laiks Pārvaldē:

Pirmdien          08:00 - 19:00    (pārtraukums no plkst.12:00 - 13:00)

Otrdien            08:00 - 17:00    (pārtraukums no plkst.12:00 - 13:00)

Trešdien           08:00 - 17:00    (pārtraukums no plkst.12:00 - 13:00)

Ceturtdien        08:00 - 17:00    (pārtraukums no plkst.12:00 - 13:00)

Piektdien          08:00 - 14:30    (pārtraukums no plkst.12:00 - 12:30)

 

  • Jauniešu centra darba laiks :

Pirmdien          13:00 - 19:00

Otrdien            13:00 - 20:00

Trešdien           13:00 - 20:00

Ceturtdien        13:00 - 20:00

Piektdien          13:00 - 19:00

 

  • Pārvaldes telpu pieejamība ārējiem klientiem:

Pirmdien          08:00 - 19:00

Otrdien            08:00 - 20:00

Trešdien           08:00 - 20:00

Ceturtdien        08:00 - 20:00

Piektdien          08:00 - 19:00

Sestdien           09:00 - 18:00

Svētdien           09:00 - 17:00

 

 Papildinformācija par telpām - 63005467