27.1 °C, 1.5 m/s, 58 %

Jelgavas krievu biedrība “Istok”

Jelgavas krievu biedrība “Istok”

Jelgavas krievu biedrības “Istok” priekšsēdētāja Sņežana Zenovjeva.  

IMG_2247.JPG

Biedrība dibināta 1992.gada 14.maijā.

 

Biedrības mērķi:

 • Saglabāt un attīstīt krievu nacionālo kultūru un tradīcijas Jelgavā;
 • Veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Jelgavā;
 • Sniegt palīdzību sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām, nodarboties ar labdarību;
 • Sekmēt cienīgu un aktīvu dzīvesveidu cilvēkiem pensijas vecumā;
 • Organizēt sabiedriski aktīvu dzīvi bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem Jelgavā;
 • Realizēt dažādu nozaru projektus un aktivitātes, kuru mērķauditorija ir jaunieši;
 • Sekmēt brīvprātīgo darbu;
 • Veicināt Latvijas un starptautiska mēroga informācijas apmaiņu un sadarbību starp organizācijām, uzņēmumiem un institūcijām.

 

Biedrībā darbojas vokālais ansamblis “Slavjanočka” (mākslinieciskā vadītāja Ērika Bogdanova).

 

Nozīmīgākie biedrības pasākumi:

 • Krievu kultūras dienas Jelgavā;
 • Dalība Latvijas Valsts neatkarības gadadienai un Jelgavas pilsētas svētkiem veltītos pasākumos;
 • Starptautiskā sieviešu diena;
 • Slāvu svētki „Masļeņica”;
 • Lieldienu un Jaunā gada pasākumi bērniem u.c.

 

Sadarbības partneri:

 • Jelgavas pilsētas Dome;
 • JPPA Sabiedrības integrācijas pārvalde;
 • Krievijas vēstniecība Latvijā;
 • Latvijas krievu kopiena;
 • Biedrība “Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija”;
 • JPPI “Kultūra”. 

 

Krievu sakāmvārdi:

Слово не воробей, вылетит не поймаешь (lat. analogs – Izteiktu vārdu atpakaļ nepaņemsi, izlietu ūdeni nesasmelsi).
Ratus taisi ziemā, ragavas – vasarā.

 

Jelgavas krievu biedrības “Istok” kontaktinformācija:

Adrese: Skolotāju iela 8, Jelgava, LV-3001

Tālrunis: +371 26034332 (biedrības priekšsēdētāja Sņežana Zenovjeva)
E-pasts: istok.jelgava@inbox.lv

 

 

 

Istok.jpg


Nedaudz no vēstures

Jelgavas krievu kopiena
Jelgavas krievu biedrība „Istok”
1992. – 2014.g.

 

Krievu kopiena Latvijā izveidojās Rīgā 1991.gadā.

    Jelgavā, kā Krievu kopienas Latvijā nodaļa dibināta 1992.gada 14.maijā. Par priekšsēdētāju tika ievēlēta Raisa Kozačenko, bet par sekretāru- Mihails Rjabovs, abi tajos gados bija Jelgavas Domes deputāti. Tas bija krieviem sarežģīts laiks- tā rezultātā visos Latvijas novados veidojās savas kopienas. To mērķis un uzdevumi bija: apvienot krievu cilvēkus, saglabāt un attīstīt krievu valodu un kultūru, nodot to jaunajai paaudzei. Mēs krievu cilvēkiem izveidojām saskarsmes un sadarbības centru, risinājām jautājumus par naturalizāciju, Krievijas Federācijas pilsonības saņemšanu, kā arī palīdzējām iegūt informāciju par latviešu valodas apguves iespējām.
        Jelgavas nodaļa kopā ar citām krievu kopienām Latvijā organizēja dažādus svētkus un festivālus. Krievu kopienas Latvijā Jelgavas nodala nav politiska organizācija, tāpēc katrs tās biedrs var atbalstīt sev vēlamo politisko spēku.
      Krievu kopienas Latvijā Jelgavas nodaļa vienmēr ir atbalstījusi sadarbību ar citām Jelgavas nacionālajām kultūras biedrībām, kā rezultātā radās ideja par vienotu kultūras biedrību centru. 2002.gadā Jelgavas Domē tika izveidota Sabiedrības integrācijas komisija, kurā strādāja biedrības pirmā priekšsēdētāja Raisa Kozačenko. Komisijas kopdarbības rezultātā 2004.gadā izveidojās Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija, kuras vadību uzticēja Ritai Vectirānei.

     Darbojoties Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācijā mēs aktīvāk iekļāvāmies pilsētas sabiedriskajā dzīvē, iesaistījāmies dažādos nacionālos kultūras pasākumos, apguvām prasmi izstrādāt projektus, daudzi sagatavojās naturalizācijai, organizējām ekskursijas.

     Līdz ar biedrību pārreģistrāciju 2003.gadā mēs pārtapām par Jelgavas krievu biedrību „Istok” – juridiski un finansiāli patstāvīgu organizāciju. 2004.gada septembrī biedrībā izveidojās ansamblis ,,Slavjanočka” un jau novembrī pasākumā ,,Caur trejdeviņiem gaismas lokiem…” kolektīvam bija pirmā uzstāšanās. Jau piekto gadu ansamblis piedalās gan dažādos kultūras pasākumos, gan labdarības koncertos (pansionātos, aprūpes centros), gan izglītības iestādēs, gan koncertos Nākotnē un Rīgā. Katru gadu biedrības biedri piedalās Pilsētas svētkos, svinam Latvijas Republikas dibināšanas gadadienu. Esam organizējuši Tatjanas dienu, Masļeņicu, pasākumus ,.Sudraba laikmets krievu literatūrā”, ,,S.Jeseņinam-110″, piedalījāmies Pareizticīgo Ziemassvētki organizēšanā, kopā svinam Jauno gadu, Uzvaras dienu, Sieviešu dienu u.c. svētkus. 

     Jelgavas krievu biedrība „Istok” sadarbojas ar Jelgavas 2.pamatskolas folkloras ansambli ,,Zvonņica”, Jelgavas 5.vidusskolas deju kolektīvu „Ija” un ar Nākotnes krievu ansambli „Slavjanočka”. Jelgavas krievu biedrība „Istok” veiksmīgi sadarbojas gan ar Jelgavas Domi, pašvaldības aģentūru „Kultūra” un ar citām sabiedriskajām organizācijām.

Kopš 2014.gada 28.janvāra Jelgavas krievu biedrību „Istok” vada Sņežana Zenovjeva.

Mēs esam pateicīgi visiem, kas atbalsta mūsu centienus!

Biedrības pirmā priekšsēdētāja Raisa Kozačenko