20 °C, 3.8 m/s, 68 %

Rezultāti- Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība” pārdod kustamo mantu rakstiskā izsolē ar lejupejošu soli

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti- Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība” pārdod kustamo mantu rakstiskā izsolē ar lejupejošu soli
Rezultāti- Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība” pārdod kustamo mantu rakstiskā izsolē ar lejupejošu soli

  1. Izsoles priekšmets: transportlīdzeklis – traktors VTZ 30SCH un metāla lāpsta (traktoram) sniega tīrīšanai, turpmāk – kustamā manta, kas atrodas Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā.
  2. Izsole notiks 2019.gada 20.martā plkst.10.00 Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, 14.kabinetā.
  3. Izsoles veids: rakstiska izsole ar lejupejošu soli.
  4. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI „Pilsētsaimniecība” Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 6.kabinetā vai mājas lapā www.jelgava.lv sadaļā „Sludinājumi” un www.pilsetsaimnieciba.lv sadaļā „Iepirkumi un izsoles”.
  5. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt līdz 2019.gada 19.martam, iepriekš sazinoties ar JPPI „Pilsētsaimniecība” saimniecības pārzini Kristīni Krūzi, tālrunis: 26016003.
  6. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: reģistrētajam dalībniekam piedāvājums jāiesniedz 2019.gada 20.martā plkst.10.00 JPPI „Pilsētsaimniecība”, Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, 14.kabinetā.
  7. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 3000,00 euro.
  8. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums 300,00 euro, kas jāsamaksā pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI „Pilsētsaimniecība”– AS SEB banka, konts LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi „Transportlīdzekļa – traktora VTZ 30SCH un metāla lāpstas (traktoram) sniega tīrīšanai izsoles nodrošinājums”.
  9. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

 

NOTEIKUMI

ATTĒLI

REZULTĀTI