10.1 °C, 7.2 m/s, 61.7 %

Izglītība (informācija par datu apstrādi)

Sākumlapa Izglītība (informācija par datu apstrādi)
Izglītība (informācija par datu apstrādi)
Bērna reģistrācija Pirmsskolas pieteikumu reģistrā
Bērna reģistrācija izglītības uzsākšanai 1.klasē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma saņemšana
Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana