4.8 °C, 4.8 m/s, 89.7 %

Tiesību aizsardzība (informācija par datu apstrādi)

Sākumlapa Tiesību aizsardzība (informācija par datu apstrādi)
Tiesību aizsardzība (informācija par datu apstrādi)
Konsultācijas un vispārīgās informācija sniegšana par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem
Pašvaldības dokumentu kopiju, arhīva informācijas un izraksta izsniegšana
Izziņas saņemšana no Fizisko personu reģistra
Izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem
Izziņas par būves likumību izsniegšana
Izziņas par būves neesību izsniegšana
Pieteikums par sapulces, gājiena un piketa rīkošanu
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Objektu uzraudzība, nodrošinot tajos sabiedrisko kārtību un drošību
Masu pasākumu uzraudzība, nodrošinot tajos sabiedrisko kārtību un drošību
Dzīvesvietas apsekošana civillietās
Izziņu izsniegšana civillietās
Administratīvās lietas materiālu (kopijas) izsniegšana privātpersonām vai to pārstāvjiem
Uzturēšanās medicīniskajā atskurbtuvē
Alkohola ietekmes pārbaude