6.3 °C, 2.6 m/s, 95.4 %

Kultūra, sports, tūrisms (informācija par datu apstrādi)

Sākumlapa Kultūra, sports, tūrisms (informācija par datu apstrādi)
Kultūra, sports, tūrisms (informācija par datu apstrādi)
Brīvpieejas datoru pieejamības nodrošināšana
Atļaujas izsniegšana publisku pasākumu organizēšanai
Saskaņojums pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanai
Satiksmes ierobežojumu būvdarbu laikā saskaņošana
Satiksmes ierobežojumu pasākumu laikā saskaņošana
Kuģošanas līdzekļu stāvvietu saskaņošana
Telpu noma Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī vai Jelgavas Vecpilsētas mājā
Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja telpu noma
Jelgavas Pilsētas bibliotēkas telpu noma
Tūrisma informācijas sniegšana par tūrisma piedāvājumu Jelgavas valstspilsētā un Jelgavas novadā
Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa apmeklējums
Jelgavas Vecpilsētas mājas apmeklējums
Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja apmeklējums
Gida pakalpojums Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī, Jelgavas Vecpilsētas mājā, Jelgavas valstspilsētā un apkārtnē
Ekskursija muzeja speciālista pavadībā pa Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeju
Tūrisma un izglītojošu pasākumu organizēšana
Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja pedagoģiskās programmas
Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja krājuma izmantošana
Kopēšana, datorizdrukas sagatavošana Tūrisma informācijas centrā
Konkurss sporta pasākumu projektu līdzfinansējumam