16.2 °C, 4 m/s, 68.4 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPilsētaLīdz 5. jūnijam var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam kanalizācijas pieslēguma izbūvei
Līdz 5. jūnijam var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam kanalizācijas pieslēguma izbūvei
05/04/2024

Arī šogad jelgavniekiem ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas pieslēguma izbūvei ielās, kurās jau ir izbūvēti centralizētie sadzīves kanalizācijas tīkli, – programmā pieejamais pašvaldības finansējums šogad ir 30 000 eiro. Iesniegt pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai var līdz 5. jūnijam (ieskaitot), informē SIA “Jelgavas ūdens”.

Nupat stājušies spēkā Jelgavas domes apstiprinātie grozījumi saistošajos noteikumos “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”, kas palielina pašvaldības līdzfinansējumu viena pieslēguma izbūvei.

Grozījumus saistošajos noteikumos dome pieņēma, reaģējot uz straujo būvniecības un būvmateriālu cenu pieaugumu pēdējos gados.

Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām pieejams pašvaldības līdzfinansējums līdz 75 procentiem no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot pašvaldības līdzfinansējumu 5000 eiro apmērā pieslēguma izbūvei. Līdz šim daudzdzīvokļu mājām bija pieejams atbalsts līdz 75 procentiem no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, bet nepārsniedzot 3750 eiro.

Atbalsts viena dzīvokļa mājai tāpat kā līdz šim ir atkarīgs no tā, vai kanalizācija tiek izbūvēta saskaņā ar būvniecības ieceri (apliecinājuma karti, paskaidrojuma rakstu) vai ar atvieglotu procedūru – pievada novietojuma plānu.

Ja viena dzīvokļa mājai pieslēgumu būvē būvkomersants saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto būvniecības ieceri, tad turpmāk pašvaldības līdzfinansējuma maksimālais apmērs ir 2000 eiro, taču tāpat kā līdz šim nepārsniedzot 50 procentus no kopējām izmaksām. Iepriekš pašvaldības līdzmaksājums bija 50 procenti no izmaksām, nepārsniedzot 1000 eiro.

Savukārt, ja darbus veiks pats īpašnieks vai būvkomersants saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto pievada novietojuma plānu, no pašvaldības varēs saņemt līdzfinansējumu 35 eiro apmērā par viena vesela kanalizācijas tīkla metra izbūvi (ieskaitot skatakas), bet nepārsniedzot 1000 eiro par viena pieslēguma izbūvi. Līdz šim atbalsts bija noteikts 15 eiro apmērā par viena vesela kanalizācijas tīkla metra izbūvi (ieskaitot skatakas), bet nepārsniedzot 500 eiro par viena pieslēguma izbūvi.

SIA “Jelgavas ūdens” ir izsludinājis šā gada pieteikumu pieņemšanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.

Pieteikumu SIA “Jelgavas ūdens” var iesniegt līdz 5. jūnijam (ieskaitot):

– atstājot to pastkastītē pie uzņēmuma vārtiem (Ūdensvada ielā 4 Jelgavā);

– nosūtot dokumentu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi jelgavas.udens@ju.lv;

– nosūtot pa pastu uz adresi: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001.

Iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.ju.lv, tālrunis informācijai – 63007119; Tehniskā daļa: tālrunis 63007103, e-pasts: td@ju.lv.

Iesniedzot pieteikumu, jābūt izstrādātam pievadu novietojuma plānam vai būvniecības iecerei, kā arī nedrīkst būt izbūvēts pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai uzsākta tā būvniecība.