21.7 °C, 4.6 m/s, 51.9 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāAtbalstu siltināšanas dokumentācijas izstrādei saņēmušas četras mājas
Atbalstu siltināšanas dokumentācijas izstrādei saņēmušas četras mājas
02/11/2018

Četrām mājām Jelgavā piešķirts finansējums no Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalsta programmas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai. «Šajā programmā atbalsts paredzēts mājām, kurās jau uzsākts ēkas siltināšanas process vai kuras saņēmušas atļauju būvdarbu uzsākšanai. Tā ir kā neliela motivācija dzīvokļu īpašniekiem, kuriem ir izdevies vienoties par šo nozīmīgo soli un īstenot visas nepieciešamās procedūras, kas ir ilgs un ne visai vienkāršs process,» uzsver Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods.

Atbalsta programma darbojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas
pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.17-12
«Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās» un ir cieši saistīta ar valsts
mēroga daudzdzīvokļu namu siltināšanas programmu, kas ļauj
piesaistīt ES līdzekļus.  J.Strods skaidro – lai varētu saņemt
pašvaldības līdzfinansējumu, siltināšanas darbiem jābūt jau
uzsāktiem vai arī jābūt izsniegtai būvatļaujai, kas paredz to
uzsākšanu. Šāds nosacījums iekļauts, lai motivētu dzīvokļu
īpašniekus veikt siltināšanu, nevis tikai izstrādāt tehnisko
dokumentāciju un siltināšanu atliktu.

Šogad atbalsta programmai pašvaldības budžetā bija paredzēti 15
000 eiro. Ir pieņemts lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu četrām
mājām, un šobrīd neapgūti ir vēl 4,6 tūkstoši eiro. Maksimālā
summa, uz ko var pretendēt viena māja, ir līdz 50 procentiem no
mājas tehniskās apsekošanas, tehniskās apsekošanas atzinuma
sagatavošanas, energosertifikāta un tā pārskatu sagatavošanas,
būvprojekta vai apliecinājuma kartes, vai ēkas fasādes
apliecinājuma kartes un būvdarbu tāmes sagatavošanas izmaksām, bet
ne vairāk par 3000 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums 2179,22 eiro
apmērā piešķirts mājai Vīgriežu ielā 30, kurā darbi jau
noslēgušies, un trim mājām, kurās darbi šobrīd notiek – 2750 eiro
saņems māja Lāčplēša ielā 21, 2750 eiro – māja Lāčplēša ielā 23 un
2710,40 eiro – māja Kronvalda ielā 3.

Līdz gada beigām programmā pieejami vēl 4600 eiro, bet
attīstības finanšu institūcijas «Altum» programmā šobrīd
izskatīšanas procesā ir deviņu Jelgavas māju pieteikumi.

J.Strods norāda, ka līdzekļus šai programmai plānots paredzēt
arī 2019. gada Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetā.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva