18.7 °C, 2.4 m/s, 79.3 %

Pilsētā

Beigusies oficiālā peldsezona
16/09/2019

Pilsētā noslēgusies oficiālā peldsezona, un tas nozīmē, ka darbu abās pilsētas pludmalēs – Lielupes labā krasta un Pasta salas peldvietā – beiguši glābēji un tiek ieziemota pludmaļu infrastruktūra. Jelgavas Pašvaldības policijas inspektori norāda: šī vasara aizvadīta mierīgāk nekā pērn. To apliecina arī pludmalē reģistrēto pārkāpumu skaits.

Oficiālā peldsezona Latvijā ilgst no 15.
maija līdz 15. septembrim, un šajā laikā abās Jelgavas peldvietās
sabiedrisko kārtību un drošību uzraudzīja Jelgavas Pašvaldības
policijas Patruļpolicijas nodaļas inspektori glābēji. «Šovasar
piedzīvojām ievērojamus gaisa temperatūras kontrastus, kas
ietekmēja arī pilsētas pludmaļu apmeklētību. Tāpat arī novērojām
citādu apmeklētāju dalījumu atpūtas vietās – ja iepriekš vairāk
iecienīta bija Lielupes labā krasta peldvieta, tad šovasar liela
daļa atpūtnieku deva priekšroku Pasta salas pludmalei, papildus
izmantojot tur ierīkotos sporta laukumus un trenažierus,» stāsta
Pašvaldības policijas Patruļpolicijas nodaļas vecākais inspektors
glābējs Māris Viesturs.

Vērtējot pludmalēs reģistrētos pārkāpumus,
viņš uzsver: «Pērn sezonas noslēgumā konstatējām, ka krietni
pieaudzis pārkāpumu skaits saistībā ar dažādu peldlīdzekļu
iebraukšanu peldvietas zonā, un tas ir bīstams pārkāpums, jo
apdraud ūdenī esošos peldētājus. Šosezon šim drošības aspektam
pievērsām īpašu uzmanību, turklāt pludmales tika aprīkotas ar
jaunām bojām – vēl lielākām, spilgtākām un līdz ar to arī
pamanāmākām. Tāpat sezonas sākumā sadarbojāmies ar katamarānu un
laivu nomas punktiem, uzņēmējiem skaidrojot, ka viņu pienākums ir
iepazīstināt savus klientus ar drošības noteikumiem uz ūdens.
Papildus arī turpinājām preventīvo darbu ar atpūtniekiem,» uzsver
M.Viesturs, norādot, ka tādējādi pārkāpumu skaits saistībā ar
peldlīdzekļu iebraukšanu peldvietas zonā samazinājies no 216
gadījumiem pērn līdz 40 šosezon. Tāpat krasi sarucis pārkāpumu, kas
saistīti ar atpūtnieku peldēšanu aiz bojām, skaits.

Šovasar teju divreiz retāk piedzīvoti
gadījumi, kad pludmaļu apmeklētājiem vajadzēja sniegt medicīnisko
palīdzību, un visbiežāk tie bija vien nelieli nobrāzumi. «Pērn
aktuāla problēma bija bērnu lēkšana ūdenī no laipas, kas bieži vien
beidzās ar traumām, sasitumiem un nobrāzumiem. Šogad drošības
apsvērumu dēļ laipas upē nemaz netika uzstādītas,» skaidro
M.Viesturs. Jāpiebilst, ka jaunākā persona, kurai sniegta
medicīniskā palīdzība, bija piecgadīgs zēns, bet vecākā – 41 gadu
vecs vīrietis.

Vienlaikus aizvien aktuāls jautājums ir
alkohola lietošana un dzīvnieku ievešana pilsētas pludmalēs.
M.Viesturs gan atzīst, ka šādos gadījumos ar pārkāpējiem veiktas
pārrunas – inspektori viņus informēja par drošības un kārtības
noteikumiem peldvietās.

Būtiski uzsvērt, ka līdz ar peldsezonas
noslēgšanos pakāpeniski tiek ieziemota pludmaļu infrastruktūra.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas
vadītāja vietniece Žanna Barkovska skaidro, ka šonedēļ tiks
demontētas glābēju mājas, bojas un tualetes, savukārt tuvākajā
mēnesī tiks aizvestas ģērbtuves. Rotaļu elementi un laipas pagaidām
demontētas netiks, jo apmeklētāji tās turpina izmantot. Par to
ieziemošanu lems oktobrī.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva