18.2 °C, 1.3 m/s, 93 %

Jauniešiem

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsJauniešiemBrīvprātīgie var iesaistīties Eiropas līmeņa projektos
Brīvprātīgie var iesaistīties Eiropas līmeņa projektos
18/12/2019

Jelgavā brīvprātīgā darba aktivitātes organizē kopš 2010. gada. Laika gaitā, attīstot šo iniciatīvu pilsētā, Jelgavas brīvprātīgajiem pavērušās jaunas iespējas iesaistīties gan pilsētas, gan plašāka mēroga projektos un aktivitātēs. Kā viens no starptautisku aktivitāšu piemēriem ir Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīva, kurā var iesaistīties arī jelgavnieki.

Kopš 2013. gada brīvprātīgā darbu pilsētā
koordinē Sabiedrības integrācijas pārvaldes (SIP) speciālisti.
Uzlabojot speciālistu kompetences, notiek arī dažādas vietēja un
starptautiska mēroga apmācības. Oktobrī šāda veida apmācībās
Slovākijā piedalījās arī SIP speciāliste darbam ar senioriem un
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Sņežana Zenovjeva, izzinot Eiropas
Solidaritātes korpusa iniciatīvas sniegtās iespējas. Iniciatīvas
mērķis ir ar brīvprātīgā darbu dot jauniešiem iespēju veidot
iekļaujošāku sabiedrību, sniedzot palīdzību neaizsargātajām
sabiedrības grupām un pārvarot dažādus sabiedrības izaicinājumus.
«Apmācību laikā kopā ar kolēģiem no dažādām pasaules malām esam
guvuši priekšstatu par Eiropas Solidaritātes korpusa piedāvātajām
iespējām, kā arī izveidojuši dažādu iespējamo projektu idejas un
uzmetumus,» skaidro S.Zenovjeva, piebilstot, ka, izzinot
Solidaritātes korpusa programmas saturu, arī Latvijas un Jelgavas
brīvprātīgajiem tiek piedāvātas iespējas dažādi iesaistīties un
darboties starptautiskā līmenī. «Eiropas Solidaritātes korpusa
programmās ir liela vieta brīvprātīgā darbam. Ņemot vērā, ka
Jelgavas pilsētā notiek brīvprātīgā darba koordinēšana un
organizēšana, viesošanās laikā tika pārrunātas sadarbības iespējas
ar Slovākijas biedrību «Sposa» brīvprātīgo
jelgavnieku dalībai dažādos pasākumos. Piemēram, ir aktuālās
vakances Eiropas brīvprātīgā darbā biedrībā uz laiku līdz vienam
gadam, kā arī vairākās vakances biedrību vasaras nometnē,» par
Eiropas Solidaritātes korpusa programmas iespējām informē SIP
speciāliste.

Eiropas Solidaritātes korpuss ir jauna
iniciatīva, ko Eiropas Savienība sākusi, lai jaunieši varētu veikt
brīvprātīgā darbu vai piedalīties projektos, kuri organizēti pašu
valstī vai ārzemēs un kuru mērķis ir palīdzēt kopienām un
iedzīvotājiem Eiropā. Jaunieši var reģistrēties Eiropas
Solidaritātes korpusā, sākot no 17 gadiem, bet projektos var sākt
piedalīties no 18 gadiem. Dalība projektos ir iespējama līdz 30
gadu vecumam. Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieki var tikt
izraudzīti un uzaicināti piedalīties dažādos projektos, piemēram,
dabas katastrofu un to seku novēršanā, palīdzības sniegšanā
patvēruma meklētājiem vai iedzīvotājiem, kuriem tā ir vajadzīga,
lai atrisinātu dažādas sociālas problēmas. Eiropas Solidaritātes
korpusa organizēto projektu ilgums ir no diviem līdz divpadsmit
mēnešiem, un visbiežāk tie īstenoti Eiropas Savienības
dalībvalstīs. Par iespējām iesaistīties Eiropas Solidaritātes
korpusa brīvprātīgo projektos informācija meklējama Eiropas
Solidaritātes korpusa vietnē
 vai sazinoties ar
S.Zenovjevu pa e-pastu snezana.zenovjeva@dome.jelgava.lv

Jāpiebilst, ka brīvprātīgi darboties Jelgavas
pilsētas mērogā ir iespējams ik dienu. Katru nedēļu pirmdienās SIP
telpās Skolotāju ielā 8 notiek brīvprātīgo sanāksmes – informācijas
apmaiņa, darba plānošana un brīvprātīgā darba veicēju sagatavošana.
Tāpat informācija par pasākumiem, kuros nepieciešama brīvprātīgo
palīdzība, ir pieejama un tiek aktualizēta sociālajos tīklos –
draugos, tviterī un feisbukā. Vairāk par brīvprātīgā darba iespējām
un dalību brīvprātīgo kustībā Jelgavā ir iespējams uzzināt portālā
www.brivpratigie.lv vai rakstot SIP speciālistēm – Lindai Voverei
pa e-pastu linda.vovere@dome.jelgava.lv, kā arī S.Zenovjevai.

Foto: publicitātes