18.5 °C, 1.9 m/s, 59.5 %

Pilsētā

Domā par izmaksu samazināšanu
04/03/2009

No katlumājas Ganību ielā līdz «Miezītes» elektroapakšstacijai tiek izbūvēts elektrības kabelis, kas nepieciešams topošās koģenerācijas stacijas darbības nodrošināšanai. Koģenerācijas režīma ieviešana ļaus pilsētā nedaudz samazināt saražotā siltuma pašizmaksu un mazināt siltumenerģijas tarifa kāpumu nākotnē.

Anna Afanasjeva

No katlumājas Ganību ielā līdz «Miezītes»
elektroapakšstacijai tiek izbūvēts elektrības kabelis, kas
nepieciešams topošās koģenerācijas stacijas darbības
nodrošināšanai. Koģenerācijas režīma ieviešana ļaus pilsētā nedaudz
samazināt saražotā siltuma pašizmaksu un mazināt siltumenerģijas
tarifa kāpumu nākotnē.

SIA «Fortum Jelgava» valdes priekšsēdētaja Ginta Cimdiņa-Pundure
stāsta, ka pilsētā pirmās koģenerācijas stacijas būvdarbi un
iekārtu montāža Ganību ielā ir pabeigta. Pašlaik notiek
automatizācijas vadības sistēmas un elektroiekārtu montāža, kas
saistīta ar «Miezītes» elektroapakšstacijas pārbūvi un kabeļu
izbūvi uz katlumāju. Maijā stacijā plāno veikt iekārtu ieregulēšanu
un sākt elektroenerģijas ražošanu pārbaudes režīmā. Pilnībā visus
darbus paredzēts pabeigt līdz 21. maijam.
 
Koģenerācijas režīmu speciālisti atzīst par efektīvāko siltuma un
elektroenerģijas ražošanas veidu, turklāt šajā procesā tiek
izlietoti ap 90 procentu no kurināmā. Līdz ar to, kā uzsver
G.Cimdiņa-Pundure, koģenerācijas procesā saražotajam siltumam, kas
tiek iegūts kā blakusprodukts elektrībai, ir daudz zemāka
pašizmaksa. Tādējādi koģenerācijas stacija Jelgavā ļaus nedaudz
samazināt kopējā saražotā siltuma pašizmaksu un mazināt
siltumenerģijas tarifa kāpumu nākotnē. Konkrētāk par nākotnes
ieguvumiem varēs runāt pēc stacijas nodošanas ekspluatācijā un tās
tarifu apstiprināšanas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā
jeb regulatorā.

«Fortum Jelgava» vadītāja projektu kā veiksmīgu vērtē arī tajā
ziņā, ka uzņēmumam tā īstenošanai izdevies piesaistīt ES un valsts
budžeta līdzekļus ap 1,1 miljona latu apmērā (bez PVN). Tādējādi
nedaudz vairāk kā par ceturto daļu izdevies samazināt projekta
kopējās izmaksas, kas ir turpat 4,2 miljoni latu bez PVN. Arī tas
nākotnē atstās pozitīvu iespaidu uz apkures tarifu.

Tā kā dabas gāzes cenas pie mums ir neprognozējamas un tām ir
tendence augt, «Fortum Jelgava» strādā pie jauna siltuma avota
izbūves projekta, kas koģenerācijas režīmā varētu vienlaicīgi ražot
siltumu un elektroenerģiju, kā kurināmo izmantojot biokurināmā
resursus – šķeldu un kūdru. Pašlaik stacijas plānotā jauda ir 45
megavati siltumenerģijai un 18 megavati elektrībai. Jaunais
koģenerācijas stacijas projekts ir izpētes procesā un to varētu
īstenot nākamo trīs gadu laikā.