19.1 °C, 4.3 m/s, 74.3 %

Pilsētā

Dzeramajam ūdenim īpašas normas
22/05/2008

Lai arī Veselības ministrija ir pieļāvusi paaugstinātu dzelzs un sulfātu saturu «Jelgavas ūdens» piegādātajā dzeramajā ūdenī, tomēr analīzes apliecina, ka vielu saturs dažviet ir zemāks pat par visstingrākajām normām.

Anna Afanasjeva

Lai arī Veselības ministrija ir pieļāvusi paaugstinātu
dzelzs un sulfātu saturu «Jelgavas ūdens» piegādātajā dzeramajā
ūdenī, tomēr analīzes apliecina, ka vielu saturs dažviet ir zemāks
pat par visstingrākajām normām.

Tā kā Jelgavā vēl nav izbūvētas jaunas dzeramā ūdens attīrīšanas
iekārtas, ūdens pilsētas tīklā ir ar paaugstinātu dzelzs un sulfātu
saturu. Saskaņā ar Pārtikas uzraudzības aprites likumu un Ministru
kabineta noteikumiem «Jelgavas ūdens» vērsās Veselības ministrijā,
lai tā pieļautu paaugstinātu minēto vielu normu ūdenī līdz brīdim,
kad attīrīšanas iekārtas būs izbūvētas.

Dzelzij pieļaujamā norma ir 3,6 miligrami litrā (mg/l), bet
sulfātiem – 398 mg/l.
Paaugstinātie normatīvi piemēroti, pamatojoties uz vienu no
pagājušajā augustā veiktajām analīzēm, kur parādījās minētais
īpatsvars. Taču, kā skaidro uzņēmuma tehniskais direktors Gvido
Gudelis, maksimālā robeža dažkārt iespējama tā sauktajās izzaru
līnijās, kur ūdensvads nav sacilpots.
Faktiski, kā liecina ikmēneša analīzes, vielu saturs ir ievērojami
zemāks. Piemēram, maijā vairākos bērnudārzos («Pīlādzītī»,
«Sprīdītī», «Alfā», «Varavīksnē», «Gaismiņā», «Lācītī», «Kamolītī»,
«Pasaciņā» un «Zemenītē») dzelzs saturs dzeramajā ūdenī bija no 0,1
līdz 0,38 mg/l. Tas ir atbilstošs spēkā esošajām normām, saskaņā ar
ko dzelzs saturs nevar pārsniegt 0,4 mg/l. Pārējos bērnudārzos
dzelzs saturs svārstās no 0,79 līdz 1,51 mg/l.
Pasaules Veselības organizācija gadījumos, kad dzeramajam ūdenim
noteiktas īpašas normas, iesaka visās izglītības un sociālās
aprūpes iestādēs nodrošināt fasētu dzeramo ūdeni. Jelgavā par to
gādāts vēl pirms vēršanās Veselības ministrijā.