13 °C, 4 m/s, 86 %

Pilsētā

Ganību iela nokaisīta
05/02/2009
«Jelgavas Vēstnesis» pagājušajā nedēļā saņēma jelgavnieku
sūdzības par nenokaisītām ielām mūsu pilsētā. «Situācija Ganību
ielā ir kritiska – tur nav ietves, tāpēc, lai normāli pārvietotos,
jāiet pa brauktuvi, kas ir teju kā spogulis. Vistrakākā situācija
ir posmā no Satiksmes līdz Lidotāju ielai,» stāsta pensionāre Astra
Dudāre. Laikrakstā vērsās arī kāds Veidenbauma ielas iedzīvotājs,
norādot, ka arī šīs ielas 43. numura tuvumā brauktuve vispār netiek
kaisīta.
Pašvaldības aģentūrā «Pilsētsaimniecība» norāda, ka ielu
uzturēšana ziemas sezonā 2009. gadā, izvērtējot pārvietošanās
bīstamību, notiek pēc plāna pa dzīvojamiem rajoniem, nevis
atsevišķām ielām. Tas tādēļ, lai lietderīgi izmantotu piešķirto un
būtiski samazināto finansējumu. «Šajā plānā iekļautas arī minētās
ielas – Ganību un Veidenbauma –, kas ir C kategorijas ielas. To
uzturēšanu ziemas sezonā reglamentē Ministru kabineta noteikumi
Nr.871 «Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas
uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli». Laiks autoceļu
brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu netiek normēts,»
skaidro ielu ekspluatācijas inženieris Edgars Rubenis, norādot, ka
pašlaik Ganību un Veidenbauma ielas brauktuves stāvoklis ir
apmierinošs. Viņš arī akcentē, ka, piemēram, Ganību iela posmā no
Satiksmes līdz Lidotāju ielai 2009. gada 12. janvārī ir apstrādāta
ar pretslīdes materiāliem – smilts un sāls maisījumu –, papildus
7., 8. un 21. janvārī veikta šī posma attīrīšana no irdenā
sniega. 
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs
Baļčūns atvainojas iedzīvotājiem par neērtībām, kas jāpiedzīvo
slideno ielu dēļ, un norāda, ka iespēju robežās tiek nodrošināta
pretslīdes materiālu kaisīšana. «Ielu uzturēšanas darbus ziemas
periodā veic SIA «Kulk», un tas notiek pēc mūsu izstrādāta grafika.
Šonedēļ tajā iekļauta arī Ganību ielas posma no Satiksmes līdz
Lidotāju ielai nokaisīšana ar pretslīdes materiālu,» tā A.Baļčūns.
   
Sagatavoja Sintija Čepanone