14 °C, 3.6 m/s, 91.5 %

Izglītība

Internātpamatskolām mainās nosaukums
01/07/2019

No šodienas, 1. jūlija, mainās nosaukums abām Jelgavas internātpamatskolām, tā turpinot skolu tīkla sakārtošanu pilsētā. Jelgavas 1. internātpamatskolas-attīstības centra nosaukums ir Jelgavas pamatskola «Valdeka»-attīstības centrs, bet Jelgavas 2. internātpamatskolas jaunais nosaukums ir Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola.

Šādas izmaiņas jūnija domes sēdē atbalstīja
pilsētas domes deputāti. Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza skaidro, ka abas pilsētas internātpamatskolas saglabā
līdzšinējās izglītības iestādes funkcijas, vien mainās to
nosaukums. «Šādas pārmaiņas veiktas, pamatojoties uz grozījumiem
Izglītības likumā, kas paredz, ka no skolu nosaukuma ir jāizslēdz
vārds «internāts», turklāt tas jāizdara līdz 2019. gada 1.
augustam,» stāsta G.Auza. Jelgavas 1.
internātpamatskolas-attīstības centra jaunais nosaukums ir Jelgavas
pamatskola «Valdeka»-attīstības centrs, jo tā atrodas Valdekas pils
un parka tuvumā, bet Jelgavas 2. internātpamatskola nosaukta Triju
Zvaigžņu ordeņa kavaliera Paula Bendrupa vārdā. Viņš ir viens no
šīs skolas, kas tolaik bija Jelgavas Kurlmēmo skola, dibinātājiem.
P.Bendrupa vadībā tā kļuva par vienu no priekšzīmīgākajām
speciālajām skolām Baltijā.

Jāpiebilst, ka abu skolu audzēkņiem, kuri
turpinās tur izglītoties, līdz ar skolu nosaukuma maiņu
nepieciešams nomainīt elektronisko Jelgavas skolēna apliecību, kurā
tiks norādīts izglītības iestādes jaunais nosaukums. Par skolēna
apliecības nomaiņu papildus nebūs jāmaksā. Kārtību, kādā notiks
apliecību maiņa, vecāki aicināti noskaidrot skolā.

Tāpat, turpinot skolu tīkla sakārtošanu mūsu
pilsētā, Jelgavas domes deputāti jūnija sēdē atbalstīja grozījumus
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas nolikumā, kas paredz skolas
adreses maiņu – uz Sarmas ielu 2. Tāpat nolikumā noteikts, ka
ģimnāzija var īstenot starptautiskā bakalaurāta programmu, un tas
nozīmē, ka daļa mācību priekšmetu tiek pasniegti angļu valodā un
skolas diploms būs atzīts starptautiski.

Jāatgādina, ka Jelgavas pilsētas izglītības
attīstības stratēģija 2019.–2025. gadam paredz skolu tīkla
sakārtošanu pilsētā. Stratēģijas galvenais mērķis ir paaugstināt
izglītības kvalitāti, nosakot katras skolas attīstības
virzienus.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva