17.5 °C, 2.6 m/s, 63.5 %

Jauniešiem

Jājūt, kas lasītājam vajadzīgs
05/02/2009

Bibliotēka ir iestāde, kuru katru dienu apmeklē gan veci, gan jauni cilvēki. Katrā valstī, pilsētā, pagastā tā ir viena no kultūras vērtībām. Vai grāmatu krātuves nav zaudējušas aktualitāti laikā, kad ko mēdz dēvēt par tehnoloģijas laikmetu?

Vita Anstrate

Bibliotēka
ir iestāde, kuru katru dienu apmeklē gan veci, gan jauni cilvēki.
Katrā valstī, pilsētā, pagastā tā ir viena no kultūras vērtībām.
Vai grāmatu krātuves nav zaudējušas aktualitāti laikā, kad ko mēdz
dēvēt par tehnoloģijas laikmetu?

 

Bibliotekāre Inga bibliotēkā
«Pārlielupe» šajā iestādē strādā jau vairāk nekā piecus gadus.
Darbā interesantākais viņai šķiet darbošanās ar cilvēkiem.
Sievietei ir patīkami kontaktēties ar dažādām personām.
Interesantas, protams, ir arī grāmatas. Inga teic, ka uz to
lasīšanu viņai ir zināmas priekšrocības, jo var izlasīt visas, kas
pieejamas grāmatu krātuvē. «Protams, visas grāmatas es noteikti
nevaru izlasīt!» nosmej Inga. Grāmatas viņa lasa ne tikai intereses
pēc, bet arī tādēļ, lai zinātu, ko ieteikt lasītājiem. «Ja ne
jāzina, tad jānojauš, kurā grāmatā ir meklējama informācija, kas
nepieciešama bibliotēkas apmeklētājiem,» darba specifiku atklāj
bibliotekāre. Inga novērojusi, ka galvenokārt jelgavnieki uz
grāmatu krātuvi dodas, lai iegūtu zināšanas, daļa – arī izklaides
labad. «Te ik dienas sastopami visu vecumu iedzīvotāji – vairums
jauniešu dodas uz telpu, kur pieejams internets, daiļliteratūru
lasa pieaugušie un pensionāri, savukārt nozaru literatūra vajadzīga
studentiem un skolēniem, bet bērnu grāmatas, protams, bērniem,» pēc
pieredzes zina teikt Inga.