26.8 °C, 3.6 m/s, 38.2 %

Pilsētā

Jelgava ar 19. gadsimta acīm
30/05/2008

Tirgus atribūti, vidusmēra jelgavnieka istaba, dažādas naudas zīmes, Zemgaliešu rakstiem izrotāti vilnas cimdi, Noras Bumbieres estrādes tērpi, pastkartes lielākos formātos, kuros redzama zudusī Jelgava un daudz citas vēsturiskas liecības, kas raksturo pilsētu 19. un 20.gadsmitā, no šodienas apskatāmas Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja patstāvīgajā ekspozīcijā «Laikmetu maiņā. Jelgava 19. un 20.gadsimtā».

Ritma Gaidamoviča
Tirgus atribūti, vidusmēra jelgavnieka istaba, dažādas
naudas zīmes, Zemgaliešu rakstiem izrotāti vilnas cimdi, Noras
Bumbieres estrādes tērpi, pastkartes lielākos formātos, kuros
redzama zudusī Jelgava un daudz citas vēsturiskas liecības, kas
raksturo pilsētu 19. un 20.gadsmitā, no šodienas apskatāmas
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja patstāvīgajā
ekspozīcijā «Laikmetu maiņā. Jelgava 19. un
20.gadsimtā».

 

Oficiālā izstādes atklāšana notika, kā
senajos laikos pie afišu staba, jo arī agrāk pilsētā svarīgākie
notikumi tika apspriesti vai nu tirgus laukumā vai pie afišu
staba.

Jelgavniece Olga atzīst, ka ienākot
ekspozīcijas zālē atmosfēra neviļus liekot atcerēties agrākos
laikus un salīdzināt tos ar tagadni. Viss redzētais atbilstot
patiesībai un varot teikt, ka atgriežot gadsimtu
atpakaļ.

Jelgavas pašvaldības izpilddirektors
Gunārs Kurlovičs atzīst, ka izstādes atklāšana ir veiksmīgs
turpinājums muzeja fasādes un iekštelpu renovācijai, taču ar to
viss nebeigšoties, jo jau tagad tiek domāts par līdzekļu
piesaistīšanu, lai sakārtotu muzeja apkārtni un atrestaurētu arī
Ā.Alunāna memoriālo māju.

Par 20. gadsimta 20. un 30. gadu Jelgavu
priekšstatu sniedz istabas iekārtojamus, kāds tolaik tas varēja būt
vidusmēra jelgavnieku ģimenē, tirgus laukuma fragments pat ar tā
laika bruģi un tirdzniecības atribūtiem, kā arī naudas zīmes līdz
pat Latvijas rublim pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā un citas
lietas. Sekojot līdzi laikam, izstādē arī iekārtota vidēja padomju
ierēdņa darba vieta. Savukārt no iepriekšējās ekspozīcijas
saglabātas fotogrāfijas par veco Jelgavu, tikai šoreiz tās ir
krāsainas un daudz vairāk. Ekspozīcijas centrā atrodas afišu stabs,
kas norāda virzienus uz ekspozīcijas sadaļām, lai zāles
apmeklētājiem vieglāk orientēties.

Tāpat eksponēti arī materiāli par
grāmatu izdevniecību vēsturi pilsētā, izglītību un kultūru, tostarp
ceturtajiem Dziesmu svētkiem, kas 1895. gadā risinājās
Jelgavā.