16.4 °C, 1.9 m/s, 96.5 %

Pilsētā

Jelgavā ir 239 Līgas un 1273 Jāņi
24/06/2014

Vasaras saulgriežus tiek sumināti latviskāko vārdu īpašnieki – Līgas un Jāņi. Jelgavā vārds Līga ir 239 dāmām, bet Jāņu mums ir 1273, kas ir viens no lielākajiem skaitļiem ārpus Rīgas. Jāpiebilst, ka no pagājušajiem līdz šiem Līgo, Jāņa vārdu vecāki devuši deviņiem mazajiem puikām, bet Līgas vienai mazajai pilsētniecei.

Ritma Gaidamoviča

Vasaras saulgriežus tiek sumināti latviskāko vārdu
īpašnieki – Līgas un Jāņi. Jelgavā vārds Līga ir 239 dāmām, bet
Jāņu mums ir 1273, kas ir viens no lielākajiem skaitļiem ārpus
Rīgas. Jāpiebilst, ka no pagājušajiem līdz šiem Līgo, Jāņa vārdu
vecāki devuši deviņiem mazajiem puikām, bet Līgas vienai mazajai
pilsētniecei.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) dati liecina, ka
kopumā Iedzīvotāju reģistrā ir iekļautas ziņas par 58 634 Jāņiem
(gan Latvijā, gan ārzemēs dzīvojošajiem) un 10 988 Līgām (gan
Latvijā, gan ārzemēs dzīvojošās). Visbiežāk šie vārdi ir izplatīti
Rīgā, kur dzīvesvietu deklarējuši 10 328 Jāņi un 2039 Līgas,
savukārt ārpus galvaspilsētas abi šie vārdi ir īpaši izplatīti
Madonas un Liepājas apkaimē – Madonas novadā, pēc Iedzīvotāju
reģistra ziņām, mīt 1365 Jāņu, savukārt 326 Līgu mīt Liepājā. Tāpat
personvārds Jānis ir plaši izplatīts arī Liepājā (1338), Ogres
novadā (1274) un Jelgavā (1273), savukārt personvārds Līga plaši
sastopams arī Gulbenes novadā (243), Jelgavā (239) un Madonas
novadā (238).

No visām Latvijas pilsētām un novadiem vismazāk Jāņu un Līgu
apmetušies Zilupes novadā, kur dzīvesvietu deklarējuši 30 Jāņi un
tikai viena Līga. Tāpat salīdzinoši maz šīs nedēļas galveno
gaviļnieku dzīvo arī Baltinavas novadā (55 Jāņi, desmit Līgas).

Aktīva līgošana sagaidāma arī ārzemēs, jo 2584 Iedzīvotāju
reģistrā reģistrētie Jāņi un 637 Līgas savu pastāvīgo dzīvesvietu
norādījuši ārzemēs.

Laika posmā no 2013. gada janvāra līdz šī gada jūnija sākumam
lielo Jāņu un Līgu pulku papildinājuši 347 mazie Jāņi un 39 mazās
Līgas. Jelgavā – deviņi mazie Jāņi un viena Līga.