19.1 °C, 1.8 m/s, 94 %

Pilsētā

Lapskalna iela kļūs gaišāka
31/07/2008

Nupat noslēgusies cenu aptauja, kurā pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» noskaidrojusi uzņēmumu, kas varētu veikt Lapsakalna ielas posma no Uzvaras līdz Zvejnieku ielai apgaismojuma rekonstrukciju. Tādējādi mūsdienu prasībām atbilstoši apgaismots būs vēl viens ielas posms pilsētā.

Sintija Čepanone

Nupat noslēgusies cenu aptauja, kurā
pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» noskaidrojusi uzņēmumu,
kas varētu veikt Lapsakalna ielas posma no Uzvaras līdz Zvejnieku
ielai apgaismojuma rekonstrukciju. Tādējādi mūsdienu prasībām
atbilstoši apgaismots būs vēl viens ielas posms pilsētā.

 

«Apgaismojums šajā Lapskalna ielas posmā
ir kritiskā stāvoklī – tas ir gan morāli, gan arī tehniski
nolietojies un vairs neatbilst nekādiem standartiem un
priekšstatiem par apgaismojumu. Tieši tādēļ to nolemts rekonstruēt,
posmu gar Uzvaras parku gājējiem padarot drošāku arī diennakts
tumšajā laikā,» atklāj «Pilsētsaimniecības» projektu nodaļas
vadītāja Daina Done.

 

Cenu aptaujā noskaidrots, ka piedāvājumu
ar viszemāko cenu iesniegusi SIA «Mītavas Elektra», kas tad arī,
visticamāk, veiks tehniskā projekta «Apgaismojuma rekonstrukcija
Lapskalna ielai posmā no Uzvaras ielas līdz Zvejnieku ielai
Jelgavā» izstrādi un realizāciju. Līgumcena, par kādu uzņēmums
apņēmies veikt darbus, ir 16 
558,39 lati
bez PVN.

 

Šī projekta realizācija būs kā
likumsakarīgs turpinājums jau uzsāktajai pilsētas apgaismojuma
rekonstrukcijai – jāatgādina, ka pašlaik vērienīgi darbi norit
Lielajā ielā un Garozas ielā, kur notiek ielas posma apgaismojuma
pilnīga rekonstrukcija.

«Līdzīgus darbus paredzēts veikt arī
Lapskalna ielas posmā, pilnīgi nomainot kā apgaismojuma balstus un
armatūras, tā arī kabeļus,» norāda D.Done. Taču, ņemot vērā, ka jau
pašlaik nupat rekonstruētais Uzvaras parks uz brīvdabas pasākumiem
pulcina aizvien vairāk un vairāk iedzīvotāju, šis jautājums kļuva
vēl aktuālāks.