23 °C, 2.4 m/s, 57.8 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāLBAS: 52% darbinieku gaidītu vai turpinātu strādāt, ja viņiem vairāk nekā divus mēnešus neizmaksātu algu
LBAS: 52% darbinieku gaidītu vai turpinātu strādāt, ja viņiem vairāk nekā divus mēnešus neizmaksātu algu
02/05/2012

Ja darba devējs ilgāk nekā divus mēnešus neizmaksātu algu, 52% darbinieku neveiktu nekādas darbības un turpinātu strādāt vai gaidītu darba samaksu, liecina Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) veiktā aptauja.

Ja darba devējs ilgāk nekā divus mēnešus neizmaksātu
algu, 52% darbinieku neveiktu nekādas darbības un turpinātu strādāt
vai gaidītu darba samaksu, liecina Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienības (LBAS) veiktā aptauja.

Kā šodien žurnālistiem pastāstīja LBAS darba tiesību konsultants
Kaspars Rācenājs, 41% aptaujāto turpinātu strādāt, meklējot citu
darbu, savukārt 11% – gaidītu, kad algu izmaksās, ja darba devējs
to nedarītu ilgāk par diviem mēnešiem. Tikai 42% būtu gatavi
vērsties Valsts darba inspekcijā (VDI) un aizstāvēt savas tiesības
tiesā.

No tiem cilvēkiem, kuri nevēlētos vērsties tiesā, 29% norāda, ka
viņi to nedarītu, jo bail, ka vēlāk nevarēs atrast darbu, nedaudz
mazāk respondentu tic, ka viņiem izdotos vienoties ar darba devēju.
Tāpat lielāka daļa aptaujāto nezina, ka prasības iesniegšana tiesā
nerada nekādas izmaksas, un viņiem ir maldīgs priekšstats, ka,
iesniedzot prasības pieteikumu tiesā, ir jāapmaksā valsts nodeva un
jurista pakalpojumi, stāstīja LBAS darba tiesību konsultants.

Rācenājs skaidroja, ka algas neizmaksāšana divus mēnešus ir
viena no uzņēmuma maksātnespējas pazīmēm, tāpēc tika izvēlēts tieši
šīs periods.

Aptaujā arī tika noskaidrots, ka 45% Latvijas darba ņēmēju
nezina, ar ko uzņēmuma līgums atšķiras no darba līguma, pakļaujot
sevi riskam kļūt par sociāli neaizsargātiem. Rācenājs skaidroja,
ka, noslēdzot uzņēmuma līgumu, darba ņēmēji līdz ar to zaudē
tiesības pieprasīt virsstundu un nakts stundu apmaksu, izmantot
mācību un ikgadējos apmaksātos atvaļinājumus, jaunajiem vecākiem
nav bērna kopšanas atvaļinājuma, netiek arī apmaksāta slimības
lapa, bet uzņēmuma maksātnespējas gadījumā valsts negarantē
nesaņemtās atlīdzības izmaksu.

LBAS un VDI konsultanti novērojuši, ka strauji pieaug sūdzību
skaits par uzņēmuma līgumiem un to radītajām sekām, piemēram,
neapmaksātām virsstundām, nepiešķirtiem atvaļinājumiem.

Arī citās jomās darba ņēmēju zināšanas par viņu tiesībām ir
«ļoti vidējas», piemēram, jaunie cilvēki, kuri tikai sāk savu
karjeru, bieži vien vispār nezina, kas ir darba līgums, cilvēkiem
nav zināšanu par kārtību, kādā darbiniekus var atlaist, sacīja LBAS
priekšsēdētājas Pēteris Krīgers. Pēc viņa teiktā, samērā mazāk
pārkāpumu darba tiesībās ir izglītības un veselības aprūpes nozarē,
bet visvairāk pārkāpumu ir būvniecības, mežistrādes, kā arī
autotransporta nozarēs.

VDI direktora vietnieka pienākumu izpildītājs Guntars Staune
informēja, ka 94% no 1180 šogad VDI saņemtajiem iesniegumiem
saistīti ar darba tiesībām – darba samaksas jautājumiem,
atbrīvošanu no darba, kā arī ar darba līguma jautājumiem. Tāpat
šogad pirmajā ceturksnī VDI konstatējusi 868 pārkāpumus darba
tiesībās. Arī 86% no VDI šogad sniegtajām konsultācijām bija par
darba tiesām, galvenokārt par darba samaksu, darba attiecību
izbeigšanu un darba līgumiem.

Savukārt Labklājības ministrijas Eiropas un juridisko lietu
departamenta direktors Edgars Korčagins uzsvēra, ka Darba likumā
nekad nevarēs ierakstīt katru iespējamo situāciju, tāpēc ir ļoti
būtiska sabiedrības informēšana par darba tiesību jautājumiem.

Lai sekmētu iedzīvotāju izpratni par darba tiesisko attiecību
normām un to piemērošanu darba vietā, LBAS šodien sāk informatīvo
kampaņu «Zini darba tiesības! Esi drošs!». Kampaņa ilgs līdz jūnija
beigām, un tajā ikviens varēs saņemt bezmaksas LBAS darba tiesību
ekspertu konsultācijas. Rīgā, Pāvilostā, Jelgavā, Cēsīs un
Daugavpilī notiks informatīvi pasākumi, kuru laikā ikviens varēs
uzzināt, kā rīkoties gadījumos, kad darba tiesības ir
pārkāptas.

Maijā televīzijā un reģionālajos kinoteātros tiks demonstrētas
VDI sagatavotās animācijas filmiņas par populārākajiem darba
tiesību jautājumiem. Kampaņas laikā ir papildināts saturs īpašā
darba tiesībām veltītā mājaslapā «www.darbatiesibas.lv», kur
iespējams ne tikai iepazīties ar galvenajiem darba tiesību
jautājumiem un konsultēties ar kādu no sešiem LBAS darba tiesību
konsultantiem, bet arī saņemt materiālus, lai zinātu, kā sevi
pasargāt, stājoties darba attiecībās, kā arī aizstāvēt situācijās,
kad darba tiesības ir pārkāptas.

Informatīvā kampaņa tiek rīkota Eiropas Sociālā fonda projektā
«Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska
piemērošana nozarēs un uzņēmumos».

LBAS sadarbībā ar «Snapshots» veiktajā aptaujā no 2012. gada 23.
līdz 28. aprīlim piedalījās 762 darba ņēmēji.

LETA