23.9 °C, 3.4 m/s, 41.2 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāLīdz 9. jūnijam pagarināts obligāto gada ienākumu deklarāciju iesniegšanas termiņš
Līdz 9. jūnijam pagarināts obligāto gada ienākumu deklarāciju iesniegšanas termiņš
03/06/2019

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka līdz 9. jūnijam tiek pagarināts termiņš obligātās gada ienākumu deklarācijas iesniegšanai. Būtiski uzsvērt, ka no šā gada ienākumu deklarācijas obligātā kārtībā jāiesniedz arī tiem iedzīvotājiem, kuriem saistībā ar progresīvās nodokļa likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu, ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā.

Aktīvā iedzīvotāju interese un ievērojamās
rindas klientu apkalpošanas centros liecina, ka joprojām ir
pietiekami liela sabiedrības daļa, kas vēlas, taču nav paguvuši
aizpildīt savu gada ienākumu deklarāciju. Apzinot un izprotot
situāciju, VID pagarina termiņu deklarācijas iesniegšanai. Būtiski
uzvērt: ja personas kopējie gada ienākumi pārsniedz
55 000 eiro, deklarācija obligāti jāiesniedz līdz šī gada
1. jūlijam.

Ir noteikts personu loks, kas nodokļa
starpību valsts budžetā varēs iemaksāt vēlāk. Proti, 2018. un 2019.
gada ienākumu deklarācijā aprēķinātās nodokļa samaksas termiņš tiks
atlikts līdz 2020. gada 1. decembrim tām personām, kuru ar nodokli
apliekamie gada ienākumi 2018. gadā nepārsniedza 55 000 eiro, bet
2019. gadā – 62 800 eiro, ir saņemti tikai Latvijā, no tiem
izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis vai tiem ir tiesības
piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus (piemēram, algota
darba ienākumi, autoratlīdzība, pensijas, darbnespējas pabalsti,
ienākumi no uzņēmuma līguma, ja persona nav reģistrējusi
saimniecisko darbību). Tās personas, kurām izpildīsies minētie
nosacījumi, VID informēs par samaksas termiņu EDS, bet personas,
kuras nav EDS lietotāji,– ar pasta sūtījumu uz adresi.

Tāpat budžetā piemaksājamo Iedzīvotāju
ienākuma nodokļa summu var samazināt vai pilnībā izlīdzināt,
pievienojot gada ienākumu deklarācijai čekus, kvītis vai bankas
maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu par attaisnotajiem
izdevumiem. Ja persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par
2018. gadu un turpmākajiem gadiem, konstatē, ka aprēķinātā nodokļa
piemaksas summa nepārsniedz vienu eiro, to neuzskata par nodokļa
parādu un valsts budžetā tā nav jāiemaksā. Visos pārējos gadījumos
nodokļa starpība ir jāiemaksā valsts budžetā līdz šī gada 17.
jūnijam, ieskaitot. Savukārt tie iedzīvotāji, kuriem gada ienākumu
deklarācijas iesniegšana nav obligāta, deklarāciju par 2018. gadu
var iesniegt jebkurā laikā līdz pat 2022. gada
16. jūnijam.

VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt
deklarāciju elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas
sistēmu (EDS). To iespējams izdarīt ne tikai VID klientu
apkalpošanas centros, bet arī Valsts un pašvaldības vienotajos
klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva