4.8 °C, 4.8 m/s, 89.7 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāLīdz maija vidum var pieteikt pašvaldības darbiniekus RAPLM «Gada balvai»
Līdz maija vidum var pieteikt pašvaldības darbiniekus RAPLM «Gada balvai»
16/04/2008

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) jau otro reizi aicina izvirzīt pašvaldību darbiniekus ministrijas «Gada balvai». Tas izdarāms līdz 15. maijam.

Ritma Gaidamoviča

Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) jau otro reizi aicina izvirzīt
pašvaldību darbiniekus ministrijas «Gada balvai». Tas izdarāms līdz
15. maijam.

 

Ministrijas māja lapā pieejamā
informācija liecina, ka balva ir kā atzinība pašvaldību
darbiniekiem par būtisku ieguldījumu valsts stratēģisko mērķu
īstenošanā, politiskās un ekonomiskās sistēmas pilnveidē, sociālo
un kultūras jautājumu risināšanā, pakalpojumu sniegšanas
iedzīvotājiem kvalitātes, efektivitātes paaugstināšanā un citiem
nozīmīgiem darbiem, kā balvu saņemot «Goda diplomu» un naudas
prēmiju 250 latus.

Priekšlikumus par pašvaldību darbinieku
apbalvošanu var iesniegt RAPLM un tās padotības iestāde, valsts
pārvaldes institūcijas, Latvijas Pašvaldību savienība, plānošanas
reģionu attīstības padomes, pašvaldības, nevalstiskās
organizācijas, pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētās
kapitālsabiedrības, ne mazāk kā 50 iedzīvotāji, kas savu
dzīvesvietu deklarējuši attiecīgās pašvaldības administratīvajā
teritorijā.

Balvu pašvaldību darbiniekiem var
piešķirt 11 nominācijās: par radošu un inovatīvu pieeju teritorijas
plānojuma izstrādē un sabiedrības izpratnes veidošanā par to; par
veiksmīgu partnerības principa piemērošanu investīciju piesaistē un
apguvē pašvaldības teritorijas attīstībai; par atbalstu
uzņēmējdarbībai un aktīvu rīcību jaunu darba vietu izveidē; par
nozīmīgu ieguldījumu pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitātes un
to pieejamības nodrošināšanā, pašvaldības izveidoto pakalpojumu
centru darbības efektivitātes paaugstināšanā; par mērķtiecīgu darbu
mājokļu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā; par daudzveidīgas
un kvalitatīvas dzīves, izglītības un kultūras vides attīstības
nodrošināšanu; par starpkultūru dialoga un saprašanās starp dažādām
sabiedrības etniskajām, reliģiskajām un sociālajām grupām
veicināšanu; par aktīvu līdzdarbību novada izveidē un novada
sekmīgas darbības nodrošināšanā; par radošu darbību pašvaldības
vienotās informācijas sistēmas attīstībā, nozīmīgiem sasniegumiem
informācijas tehnoloģiju ieviešanā; par veiksmīgu sadarbību ar
ārvalstu pašvaldībām un to pozitīvās pieredzes ieviešanu; par
mūsdienīgu vadības principu ieviešanu pašvaldību darbībā un sociālā
dialoga pilnveidi starp pašvaldību un iedzīvotājiem.

Sīkāku informāciju par
ministrijas «Gada balvu» varat iegūt zvanot pa tālruni: 67770454
vai rakstot uz e-pastu
: ina.varna@raplm.gov.lv.