4.8 °C, 5.5 m/s, 81.1 %

Pilsētā

Mācīsies rūpēties par kokiem
06/02/2008

19. februārī Jelgavas domē notiks seminārs par koku apstādījumu kopšanas problēmām un to risinājumiem.

Kristīne Langenfelde

19. februārī Jelgavas domē notiks
seminārs par koku apstādījumu kopšanas problēmām un to
risinājumiem.

Semināra mērķis ir aktualizēt koku apstādījumu
ierīkošanas un kopšanas problēmas pilsētās un reģionā, informēt par
koku kopšanas novitātēm. Seminārs paredzēts Jelgavas un apkārtējo
pašvaldību, iestāžu un uzņēmumu pārstāvjiem, kuru pārziņā ir
teritoriju apsaimniekošana.

Kā eksperti seminārā piedalīsies Latvijas
Nacionālā Botāniskā dārza direktors Andrejs Svilāns, kokkopis
arborists Edgars Neilands, kā arī SIA «Aleja D» projektu vadītājs
Gvido Leiburgs.

SIA «Aleja D» sabiedrisko attiecību
speciāliste Agnese Leiburga informē, ka specialitāte kokkopis –
arborists Latvijā ir visai jauna un tikai no nākamā gada to
pieaugušie varēs sākt apgūt Ērgļu arodvidusskolā. Savukārt Eiropā
koku kopšanai ir senas tradīcijas un šo darbu var veikt vienīgi
sertificēti speciālisti.

«Koku kopējs veic visus nepieciešamos darbus,
lai parku un apstādījumu koki būtu veseli, dekoratīvi, stabili un
neapdraudētu apkārtni. Šim nolūkam nepieciešamas pamatzināšanas
apstādījumu iekārtošanā un koku aprūpē, kā arī dabas un vides
aizsardzības un darba drošības noteikumu stingra ievērošana. Lai
kļūtu par kvalificētu koku kopšanas speciālistu, jāapgūst pamatīgas
teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, īpašu vērību veltot
darba drošībai,» skaidro «Aleja D» direktors Andris Drēska.

Par gaidāmā semināra nozīmīgumu G.Leiburgs
uzsver, ka koku kopšana Latvijā ir īpaši aktuāla, jo nepastāv
vienota normatīvu bāze, kā veicama koku kopšana. «Īpaša uzmanība
būtu jāvelta ielu apstādījumiem un parkiem, jo šajās zonās pastāv
vislielākie draudi cilvēku un autotransporta kustības drošībai –
atlūzuši zari, lūstoši koki var sabojāt automašīnas, traumēt
cilvēkus. Nopietnas problēmas ir arī daudzos būvlaukumos, kur ar
retiem izņēmumiem tiek veikti pasākumi paliekošo koku aizsardzībai.
Pat ja objekta nodošanas brīdī šie koki ir zaļi, vēlākajos gados
tie pakāpeniski aiziet bojā. Bojātās sakņu sistēmas dēļ tie ir vēja
nenoturīgi un apdraud apkārtējos namus,» tā G.Leiburgs