23.9 °C, 5 m/s, 45.9 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāMūsu Tūrisma centrs pārstāvēts Zemgales Tūrisma asociācijas valdē
Mūsu Tūrisma centrs pārstāvēts Zemgales Tūrisma asociācijas valdē
03/04/2012

Notikusi Zemgales Tūrisma asociācijas biedru pilnsapulce, kurā pārrunātas aizvadītajā gadā īstenotās aktivitātes un šī gada plāni, kā arī apstiprināts 2011. gada pārskats un ievēlēts jauns valdes loceklis – Jelgavas reģionālā Tūrisma centra (JRTC) pārstāve Liene Rulle.

www.jelgavasvestnesis.lv

Notikusi Zemgales Tūrisma
asociācijas biedru pilnsapulce, kurā pārrunātas aizvadītajā gadā
īstenotās aktivitātes un šī gada plāni, kā arī apstiprināts 2011.
gada pārskats un ievēlēts jauns valdes loceklis – Jelgavas
reģionālā Tūrisma centra (JRTC) pārstāve Liene
Rulle.

JRTC pārstāve Vita Kindereviča stāsta –
kā būtiskākie Zemgales Tūrisma asociācijas sasniegumi 2011. gadā
jāmin asociācijas sadarbība ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru
informācijas apkopošanā Zemgales tūrisma kartes sagatavošanai un
mājas lapai www.latvia.travel, biedru pārstāvēšana starptautiskajā
tūrisma profesionāļu darbseminārā «Baltic Connecting», apvienotās
informācijas sagatavošana tūrisma izstādei «Balttour» par
pasākumiem, interaktīvajām programmām, šoviem un nakšņošanas
iespējām Zemgalē, informatīvo disku izveidošana tūrisma izstādei
«Mitt» Maskavā, kā arī Zemgales tūrisma konferences rīkošana.
Atsevišķu biedru sadarbības rezultātā ir izdoti arī tūrisma bukleti
– «Lielupes ielejas dārgumi» un «Brīvdienu ceļvedis uz Zemgales
laukiem».

Pilnsapulcē ievēlēts arī jauns Zemgales
Tūrisma asociācijas valdes loceklis – Liene Rulle no JRTC, līdz ar
to valde turpina pilnvērtīgu darbu piecu valdes locekļu
sastāvā.

Valdes priekšsēdētāja Inese
Turkupole-Zilpure informēja par turpmākajiem plāniem, kas ietver
pieredzes apmaiņas braucienus, apmācību seminārus, tūrisma
materiālu izdošanu, informācijas aktualizēšanu mājas lapās,
līdzdalību tūrisma projektos, Zemgales tūrisma konferences rīkošanu
un dalību tūrisma izstādēs 2013. gadā.

Zemgales Tūrisma asociācija dibināta
2003. gadā. Tās galvenie uzdevumi ir identificēt, izveidot un
attīstīt Zemgales tūrisma produktu, veicināt ar tūrismu saistītās
uzņēmējdarbības aktivizēšanos Zemgalē, sekmēt ar tūrismu saistīto
uzņēmumu sadarbību un īstenot Zemgales tūrisma mārketingu. Šobrīd
asociācijā ir 47 biedri, kas pārstāv tūrisma informācijas centrus,
tūrisma nozares uzņēmējus un objektu īpašniekus visā
Zemgalē.