15.8 °C, 0.8 m/s, 84.3 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāNākamgad tiks pārcelta viena darba diena
Nākamgad tiks pārcelta viena darba diena
09/07/2019

Nākamgad, 2020. gadā, 22. jūnija darba dienu, kas iekrīt pirmdienā starp svētdienu 21. jūniju un svētku dienu 23. jūniju no valsts budžeta finansējamās valsts pārvaldes iestādēs, kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, ir pārcelta uz sestdienu, 2020. gada 13. jūniju. Līdz ar to Jāņos valstī būs piecas brīvdienas, informē Labklājības ministrijas pārstāvis Egils Zariņš.

Rīkojuma projekts «Par darba dienas
pārcelšanu 2020. gadā» šodien, 9. jūlijā, pieņemts valdības sēdē.
 

Darba likumā noteikts: ja darba nedēļas
ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un brīvdienu,
darba devējs šo darba dienu var noteikt par brīvdienu un pārcelt to
uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša
ietvaros. Rīkojums par šādu darba dienas pārcelšanu nākamajā gadā
ir jāizdod ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. jūlijam.

Saskaņā ar likumu ja darbinieks pamatotu
iemeslu dēļ nevar ierasties darbā pārceltajā darba dienā, šī diena
tiek uzskatīta par darbinieka ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma dienu
vai, vienojoties ar darba devēju, tā tiek atstrādāta citā laikā.
Darba dienas pārcelšanas gadījumā minētais darbs nav uzskatāms par
virsstundu darbu.

E.Zariņš norāda, ka darba dienu pārcelšana
tiek īstenota jau daudzus gadus un kļuvusi par tradīciju, ko
sabiedrība kopumā atbalsta un vērtē pozitīvi. Pārceļot darba dienu,
tiek nodrošināta nedēļas darba laika nepārtrauktība tajā nedēļā, no
kuras tā tiek pārcelta, savukārt iedzīvotājiem ir nodrošināts
lielāks atpūtas dienu skaits pēc kārtas, kuras tie varēs izmantot
pēc sava ieskata.

2020. gada 22. jūnijs ir vienīgā darba diena,
kura tiks pārcelta nākamajā gadā.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva