23.3 °C, 2.7 m/s, 54.3 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāNĪN nomaksas pēdējais termiņš – 15. novembris
NĪN nomaksas pēdējais termiņš – 15. novembris
09/11/2018

2018. gada nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) pēdējā ceturkšņa nomaksas datums ir 15. novembris.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas
vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos Ingars Bušs norāda, ka
šobrīd NĪN nomaksa ir veikta par 90 procentiem no šogad plānotā,
kas naudas izteiksmē veido 3,3 miljonus eiro. Viņš aicina
iedzīvotājus, kam Jelgavā pieder īpašums un kuri vēl nav
samaksājuši NĪN, izdarīt to līdz 15. novembrim. Pretējā gadījumā
saskaņā ar likumu «Par nodokļiem un nodevām» par nodokļa samaksas
termiņa nokavējumu nodokļa maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma
nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru
nokavēto dienu. Noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli un nokavējuma
naudu, pamatojoties uz pašvaldības lēmumu, piedzen bezstrīda
kārtībā, vēršot piedziņu uz nodokļa maksātāja naudas līdzekļiem,
kustamo mantu un nekustamo īpašumu. Turklāt nodokļa maksātājam
jārēķinās, ka papildus NĪN un nokavējuma naudai būs jāsedz arī ar
piedziņas izpildi saistītās izmaksas.

Nomaksāt NĪN iespējams SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde»
norēķinu punktos, bankā, internetbankā, rūpīgi pārliecinoties par
konta atbilstību un to, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas
izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, kā arī maksājuma mērķī
precīzi norādot nodokļa maksātāja personīgā konta numuru par zemi
un ēkām vai īpašuma adresi, vai arī kadastra numuru, par kuru
veikts maksājums. Tāpat var izmantot mājaslapu www.latvija.lv vai
www.epakalpojumi.lv – tur pieejami pašvaldību banku konti NĪN
samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski tiek parādīta visa
nepieciešamā informācija.

Jautājumus par NĪN nomaksu var precizēt pašvaldības Finanšu
nodaļā Lielajā ielā 11, 107. un 108. kabinetā, vai pa tālruni
63005589, 63005491, 63005596.

«Jelgavas pašvaldība izsaka pateicību visiem nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem, kuri maksājumus veic savlaicīgi un apzinīgi,
tādējādi izpildot gan normatīvajos aktos īpašniekiem noteiktās
saistības, gan sekmējot pašvaldības noteikto funkciju, piemēram,
pilsētas teritorijas labiekārtošana, sabiedriskās kārtības un
drošības nodrošināšana, sociālās palīdzības sniegšana, veselības un
izglītības pieejamība iedzīvotājiem, izpildi, jo nekustamā īpašuma
nodokļa ieņēmumi ir pašvaldības budžeta sastāvdaļa,» norāda
I.Bušs.

Jāpiebilst, ka NĪN maksāšanas paziņojumi 2019. gadam nodokļa
maksātājiem tiks izsūtīti tāpat kā katru gadu – līdz taksācijas
gada 15. februārim.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva