28.9 °C, 3.6 m/s, 27.9 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāNosaka jaunu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību
Nosaka jaunu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību
21/04/2008

Valdība šodien pieņēma jaunu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību, kas ļaus uzlabot sociālās iekļaušanas procesus personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Valdība šodien pieņēma jaunu sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības saņemšanas kārtību, kas ļaus uzlabot sociālās
iekļaušanas procesus personām ar garīga rakstura
traucējumiem.

Jaunie noteikumi precizē dokumentus, kuri
iesniedzami, personai pārceļoties no valsts sociālās aprūpes centra
uz pašvaldības grupu māju, un lēmumu pieņemšanas kārtību.

2007. gadā realizējot Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) nacionālās programmas izstrādātos
projektus, kuru mērķis ir reintegrēt sabiedrībā personas ar smagiem
garīga rakstura traucējumiem, kuras atrodas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijās, tika novērots, ka esošā
sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība nav precīzi izstrādāta.

Ņemot vērā to, ka līdz šim Latvijā nebija
pieredzes personu ar smagiem garīga rakstura traucējumiem
nodrošināšanā ar alternatīvajiem sociālajiem pakalpojumiem
dzīvesvietā pēc pakalpojumu institūcijā saņemšanas, atbildību par
lēmumu par personas iekļaušanu sabiedrībā faktiski uzņēmās valsts
institūcijas, taču pakalpojumu dzīvesvietā nodrošināšana ir
pašvaldības funkcija.

Pie līdzšinējās sociālo pakalpojumu saņemšanas
kārtības pašvaldībām netika nodrošināts nepieciešamais informācijas
apjoms lēmumu par grupu dzīvokļa pakalpojumu piešķiršanu
pieņemšanai un atbilstošu pakalpojumu plānošanai.

Jaunie noteikumi arī precizē sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas kārtību redzes un dzirdes
invalīdiem.

Izstrādājot Ministru kabineta noteikumus, LM
lūdza ERAF projektu realizācijā iesaistītos Liepājas, Daugavpils,
Jelgavas, Rīgas pašvaldības sociālos dienestus un Ventspils
pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldi sniegt priekšlikumus, lai
aptvertu visus viedokļus par nepieciešamajiem uzlabojumiem sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtībā. Iespēju
robežās arī šie priekšlikumi tika ņemti vērā un iestrādāti jaunajos
noteikumos.

www.LETA.lv