16.7 °C, 0.8 m/s, 86.7 %

Pilsētā

Oficiālā peldsezona beigusies
18/09/2017

Pagājušonedēļ Jelgavā noslēdzās oficiālā pludmales peldsezona. Vasara aizvadīta mierīgāk nekā pērn, norāda Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas (JPPP) Patruļpolicijas nodaļas inspektori, kuri uzraudzīja sabiedrisko kārtību pilsētas oficiālajās peldvietās visas vasaras garumā. Biežākie pārkāpumi šogad – katamarānu iebraukšana peldvietas zonā un atpūtnieku pelde aiz bojām.

Oficiālā pludmales peldsezona Latvijā ilgst no 15. maija līdz
15. septembrim. Šajā laikā abās oficiālajās Jelgavas peldvietās –
Lielupes labā un kreisā krasta peldvietās – sabiedrisko kārtību un
drošību uzraudzīja JPPP Patruļpolicijas nodaļas inspektori.
Vecākais inspektors-glābējs Māris Viesturs stāsta, ka līdz ar
samērā vēsu un lietainu vasaru, pludmales apmeklējums bijis mazāks
nekā pērn. «Kopumā vasara aizvadīta mierīgi; nākamās sezonas sākumā
pievērsīsim papildu uzmanību tam, lai mazizmēra kuģošanas līdzekļu
nomas vietās jelgavniekus vairāk informētu par to izmantošanas
kārtību,» tā inspektors, piebilstot, ka šovasar vairums jeb 120
reģistrēto pārkāpumu bija katamarānu iebraukšana aizliegtajā
peldvietas zonā. Jāpiebilst, ka bieži glābēji izteikuši
aizrādījumus arī par peldēšanos aiz bojām, kā arī par smēķēšanu
pludmalē. Papildu glābējiem visas sezonas garumā nācās atgādināt
jelgavniekiem, ka pludmalē ar suņiem atrasties nevar.

Medicīniskā palīdzība jelgavniekiem sniegta kopumā 18 reizes –
pārsvarā atpūtnieki pie glābējiem vērsās nelielu nobrāzumu un brūču
gadījumā, taču bijis arī gadījums, kad vīrietim bija nepieciešama
mediķu palīdzība. Kopumā sezonas garumā palīdzība sniegta
iedzīvotājiem vecumā no 8 līdz 30 gadiem. Jāpiebilst, ka šovasar
ūdens temperatūra Lielupē bija no 10 līdz 22 grādiem.

Jāuzver, ka līdz ar peldsezonas beigām, Lielupes labā un kreisā
krasta peldvietās noņemtas ūdens bojas un bonas, kā arī demontēta
tualetes Lielupes labajā krastā, informē Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība». Darbu beidza arī JPPP
Patruļpolicijas nodaļas inspektori.

Foto: no JV arhīva