23.3 °C, 3.3 m/s, 83.7 %

Pilsētā

Palīdz sagatavoties skolai
17/07/2008

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad skolēniem ir iespēja no pašvaldības saņemt sociālo palīdzību – gan apmaksātas pusdienas skolā, gan arī pabalstu mācību piederumu iegādei.

Kristīne Langenfelde

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad skolēniem ir iespēja
no pašvaldības saņemt sociālo palīdzību – gan apmaksātas pusdienas
skolā, gan arī pabalstu mācību piederumu iegādei.

Lai pretendētu uz šiem pabalstiem, ģimenei jāatbilst trūcīgas
ģimenes statusam. Sociālo lietu pārvaldes sociālās palīdzības
organizatore Edīte Zvilna informē, ka trūcīgās ģimenes, kurā ir
darbspējīgas personas, skolēns var pretendēt kā uz brīvpusdienām,
tā uz pabalstu skolas piederumu iegādei, ja ģimenē ienākumi mēnesī
uz vienu personu nepārsniedz 80 latus, pērn šis limits bija 60
lati.
Tāpat uz pabalstiem var pretendēt ģimenes, kurās nav darbspējas
vecuma personu un ienākumi ģimenē uz vienu cilvēku nepārsniedz 140
latus. Savukārt pirmo gadu šos pabalstus ir iespēja saņemt arī
skolēniem, kas dzīvo aizbildņa ģimenē, ja tajā ienākumi uz vienu
cilvēku mēnesī nepārsniedz 160 latus.
Lai pretendētu uz pabalstiem, Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža
O.Kalpaka ielā 9 jāiesniedz iesniegums par pabalsta piešķiršanu, kā
arī iztikas līdzekļu deklarācija un izziņa par ienākumiem:
strādājošajām personām ģimenē – algas izziņa par pēdējiem trīs
mēnešiem, pensijas vecuma cilvēkiem – izziņa par pensijas apmēru,
kā arī jānorāda valsts pabalsti, ko saņem ģimene.
Dokumentus var iesniegt Sociālo lietu pārvaldē, 104. un 106.
kabinetā pirmdienās no pulksten 9 līdz 12 un no 15 līdz 19, kā arī
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 12.
Jāpiebilst, ka tās ģimenes, kuras vēlas, lai viņu skolēns
brīvpusdienas saņemtu jau no pirmās mācību dienas, aicinātas
neatlikt dokumentu kārtošanu uz pēdējo brīdi – iesniegums Sociālo
lietu pārvaldē būtu jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 12. augustam. Taču
vienlaikus jāatgādina, ka pretendēt uz brīvpusdienām un dokumentus
iesniegt var visa gada garumā.
Savukārt uz pabalstu mācību piederumu iegādei var pretendēt līdz
30. septembrim. Šogad pabalsts mācību piederumu iegādei audzis –
ģimenes var saņemt dāvanu karti 40 latu apmērā, lai iegādātos
bērnam skolai nepieciešamās lietas grāmatnīcās un kancelejas preču
veikalos «Kanclers» un «Arga». Savukārt to ģimeņu bērni, kas apgūst
pirmsskolas sagatavošanu piecu un sešu gadu grupās, var pretendēt
uz pabalstu jeb dāvanu karti 20 latu apmērā.
Pērn pašvaldība brīvpusdienas nodrošināja 637 skolēniem, tam
tērējot aptuveni 65 tūkstošus latu, bet dāvanu kartes mācību
piederumu iegādei saņēma 520 skolēni, un tas pašvaldībai izmaksāja
21 000 latu.